Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Eyeball là gì

Similarly, the people who sit behind bank counters are not especially good at eyeballing potentially fraudulent benefit claimants.
I could give sầu chapter và verse, and describe the individuals who inject inlớn their eyeballs because they have sầu no veins left that they can use.
At present a man can be certified as suffering from nystagmus notwithstanding the fact that the oscillation of the eyeballs is not present.
He fixed up this test in which the cosmetic was applied khổng lồ the eyeballs of rabbits, & they did go blind.
The notion that an individual can be so drunk or so doped to the eyeballs that he is incapable of realising that he is being reckless is an odd one.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tã´I Lã  Ai : Thành Long Thuyết Minh, Tã´I Lã  Ai

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *