He had the feeling he was being followed (= someone was going after hyên ổn to catch hyên ổn or see where he was going).

Bạn đang xem: Follow by là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


to lớn read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or said
If you follow a particular person on a social media trang web (= a website where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose to see everything that person posts (= publishes) on the website.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tact Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Tact Là Gì


To follow someone is also to lớn move along after a person in order khổng lồ watch where that person is going:
< + that clause > Fuel prices for transporting goods have increased, so it would follow that those prices are getting passed on to customers.
follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry inkhổng lồ the crash, the airline said that normal procedure had been followed.
follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected to lớn follow its lead.
We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *