2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Cấu trúc từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"fri:dəm/

Thông dụng

Danh từ

Sự từ bỏ do; nền từ doto fight for freedomđương đầu giành từ dofreedom of speechthoải mái ngôn luận Quyền tự do thoải mái (ra vào, sử dụng)to give a friend the freedom of one"s housecho một bạn chúng ta quyền tự do sử dụng đơn vị bản thân Quyền tự quyết Sự miễn, sự khỏi buộc phải, sự không tồn tại (lỗi...)freedom from taxsự miễn thuếfreedom from wantssự không trở nên không được đầy đủ Sự thoải mái; sự xuề xoà, sự suồng sãto take freedoms with somebodyquá suồng sã với ai

=====Đặc quyền (của một thị trấn, một tổ chức...)===== thương thơm quyền (mặt hàng không)

(trang bị lý) khả năng chuyển dộng

Cấu trúc từ

khổng lồ give sầu someone his freedomchấp nhận ly hôn cùng với vợ hoặc ông chồng mình

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Trạng thái tự do, độ hở, khe hở

Toán & tin

sự tự do

Xây dựng

độ jơ tính tự do

Kỹ thuật tầm thường

khe hở

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabandon , abandonment , ability , bent , carte blanbít , compass , discretion , elbowroom * , exemption , facility , flexibility , miễn phí rein * , full play , full swing , immunity , indulgence , laissez faire , latitude , laxity , leeway , liberty , margin , opportunity , own accord , play , plenty of rope , power , prerogative sầu , privilege , profligacy , rampancy , range , rein , right , rope * , scope , sweep , swing , unrestraint , abolition , abolitionism , autarchy , autonomy , citizenship , deliverance , delivery , democracy , discharge , disengagement , disimprisonment , emancipation , enfranchisement , extriction , franchise , home page rule , impunity , liberation , manumission , parole , probation , redemption , release , relief , representative government , rescue , salvage , salvation , self-determination , self-government , sovereignty , boldness , brazenness , candor , directness , disrespect , ease , familiarity , forthrightness , forwardness , frankness , impertinence , informality , ingenuousness , lack of reserve , lack of restraint , license , openness , overfamiliarity , presumption , readiness , spontaneity , unconstraint , independence , independency , elbowroom , franchises , generosity , immunities , latitudinarianism , leisure , privileges , willingness

Từ trái nghĩa

nouncaptivity , confinement , imprisonment , incarceration , limitation , servitude , slavery , communism , government , subjection , subordination , suppression , difficulty , reserve , restraint , restriction , constraint , dependence , heteronomy , liability , repression
Cơ - năng lượng điện tử, Kỹ thuật phổ biến, Tmê mệt khảo chung, Thông dụng, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ anh, Xây dựng,
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *