- Học sinh được ôn lại phxay tính luỹ thừa với nguyên tắc nhân, phân tách nhì luỹ thừa cùng cơ số.

Bạn đang xem: Giáo án phụ đạo học sinh yếu kém toán 7

- Làm những bài xích tập liên quan.

Xem thêm: Sự Tích Về " Lá Diêu Bông Là Lá Gì ? Sự Thật Về Lá Diêu Bông Là Gì

- Rèn tính cẩn thận với tứ duy xúc tích và ngắn gọn.

B. CHUẨN BỊ:

C. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Tổ chức:

 


*
15 trang
*
vultt
*
*
294
*
1Download
Quý Khách đã xem tài liệu "Giáo án prúc đạo học viên yếu ớt môn Toán thù 7", nhằm cài tài liệu nơi bắt đầu về sản phẩm công nghệ bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 1 nhân, chia nhì luỹ quá cùng cơ sốA. Mục tiêu:- Học sinch được ôn lại phnghiền tính luỹ quá cùng nguyên tắc nhân, phân tách hai luỹ quá thuộc cơ số.- Làm các bài bác tập tương quan.- Rèn tính cẩn trọng cùng tư duy xúc tích.B. Chuẩn bị: C. Tiến trình bài xích dạy: 1. Tổ chức: 2. Nhắc lại con kiến thức: Hãy nêu có mang luỹ thừa; Công thức nhân và phân tách nhị luỹ vượt cùng cơ số. Định nghĩa luỹ thừa: an = ( tích của n vượt số a)Nhân nhị luỹ quá cùng cơ số: am.an = am+nChia nhị luỹ quá thuộc cơ số: am: an = am-n3. Bài mới:Dạng 1: Giá trị của luỹ thừaBài 1: Viết gọn gàng các tích sau bên dưới dạng một luỹ thừa:8 . 8 . 8 . 8 . 87 . 3 . 21 . 216 . 5 . 6 . 5 . 5Bài 2: Viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa:a. a. a. b. bm. m. m. m + p. p Bài 1: a) 8 . 8 . 8 . 8 . 8 = 85b) 7 . 3 . 21 . 21 = 7 . 3 . 7 . 3 . 7 . 3 = 73 . 33c) 6 . 5 . 6 . 5 . 5 = 62 . 53Bài 2: a) a. a. a. b. b = a3 . b2 b) m. m. m. m + p. p = m4 + p2Dạng 2: Giá trị của luỹ thừaBài 1: Tính quý hiếm các luỹ thừa sau:a) 34 b) 53 c) 26Bài 2: Số nào lớn hơn vào nhì số sau:a) 72 và 27 b) 24 với 42 Bài 1: a) 34 = 3 . 3 . 3 . 3 = 81b) 53 = 5 . 5 . 5 = 125c) 26 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 =64Bài 2: a) 72 = 7 . 7 = 49 27 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128 Vậy 72 nhân và phân chia -> cộng cùng trừĐối với biểu thức gồm lốt ngoặc: ( ) -> < > -> Thực hiện những phnghiền tính bên phía trong ngoặc theo đồ vật từ bỏ nhỏng đối với biểu thức không có ngoặc.3. Bài mới:Bài 1: Thực hiện những phxay tính:a) 132 – < 116 – ( 132 - 128)2>b) 16 : 400 : < 200 – (37 + 46 . 3)>c) 184 : < 96 – 124 : 31> - 2 . 3651d) 46 – <(16 + 71 . 4) : 15> – 2e) <261 – (36 - 31)3 . 2> - 9 . 1001Bài 1a) 132 – < 116 – ( 132 - 128)2>= 132 – < 116 – 42> = 132 – <116 -16>= 132 – 100 = 32b) 16 : 400 : < 200 – (37 + 46 . 3)> = 16 : 400 : < 200 – (37 + 138)> = 16 : 400 : < 200 – 175> = 16 : 400 : 25 = 16 : 16 = 1c) 184 : < 96 – 124 : 31> - 2 . 3651 = 184 : <96 – 4> – 2 . 3651 = 184 : 99 - 2 . 3651 = 2 – 2 . 3651 = 0 . 3651 = 0Lần lượt Gọi các HS lên bảng. Yêu cầu cả lớp làm cho vào vsống.d) 46 – <(16 + 71 . 4) : 15> – 2 = 46 – <(16 + 284) : 15> – 2 = 46 – <300 : 15> – 2 = 46 – 20 – 2 = 26 – 2 = 24e) <261 – (36 - 31)3 . 2> - 9 . 1001 = < 261 – 53 . 2> – 9 . 1001 = < 261 – 125 . 2> – 9 . 1001 = < 261 – 250> – 9 . 1001 = 11 – 9 . 1001 = 2 . 1001 = 2002 Bài 2: Xét coi những biểu thức sau tất cả cân nhau không?a) (30 + 25)2 cùng 3025 b) 37 . (3 + 7) cùng 33 + 73 c) 48 . (4 + 8) với 43 + 83 Bài 2: a) (30 + 25)2 = 552 = 3025Vậy (30 + 25)2 = 3025 b) 37 . (3 + 7) = 37 . 10 = 370 33 + 73 = 27 + 343 = 370Vậy 37 . (3 + 7) = 33 + 73 4. Củng cố:Để đếm số hạng của một hàng bí quyết số đông ta có thể dùng công thức:Số số hạng = (Số lớn nhất – số bé xíu nhất) : Khoảng phương pháp thân nhị số + 1VD: hàng số 2; 5; 8; 11; ...; 65 gồm khoảng cách thân nhị số là 3 cùng có:( 65 – 2) : 3 + 1 = 22 số hạngTương từ bỏ, em hãy search coi mỗi hàng sau có từng nào số hạng:a) 5; 10; 15; 20; ...; 225b) 7; 14; 21; 28; ...; 707Dãy số 5; 10; 15; 20; ...; 225 có: ( 225 - 5) : 5 + 1 = 45 số hạng.Dãy số 7; 14; 21; 28; ...; 707 có: ( 707 - 7) : 7 + 1 = 101 số hạng. 5. các bài tập luyện về nhà:Bài 1: Thực hiện các phép tính: a) 380 – <(60 – 41)2 – 361> . 4000 b) <(46 – 32)2 – (54 - 42)2> . 36 – 1872Bài 2: Xét coi những biểu thức sau có đều nhau không? 48 . (4 + 8) cùng 43 + 83 Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 3 bài bác toán tìm xA. Mục tiêu:- Học sinh luyện tập các dạng toán thù tra cứu x.- Rèn tính cẩn trọng với tứ duy xúc tích và ngắn gọn.B. Chuẩn bị: C. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Nhắc lại con kiến thức: Số hạng chưa biết = Tổng– Số hạng vẫn biếtSố bị trừ = Hiệu + Số trừSố trừ = Số bị trừ – HiệuThừa số chưa chắc chắn = Tích : Thừa số vẫn biếtSố bị phân chia = Thương thơm . Số chiaSố phân chia = Số bị phân tách : thương3. Bài mới:Bài tập: Tìm x biết: a) 6 . x - 5 = 613. b) 12 (x - 1) = 0. c) (6x- 39):3 = 201 d) 23 + 3x = 56 : 53 e) 541 + (218 - x) = 735 f) 9x + 2 = 60 : 3 g) 71 + (26 - 3x) : 5 = 75Hướng dẫn: Tất cả những số hạng tương quan mang đến x vì chưng phép nhân, phép phân tách cùng lốt ngoặc ta tạm thời xem là một số trong những nhằm tính toán thù.Coi 6.x là số bị trừ.Coi ( x - 1) là quá số không biếtCoi ( 6x - 39) là số bị chiaTính coi 56 : 53 bởi từng nào rồi coi 3x là số hạng chưa biết.Coi ( 218 - x) là số hạng chưa biếtCoi 9x là số hạng không biếtg) Coi ( 26 – 3x) : 5 là số hạng chưa biếta)6.x - 5 = 613 6.x = 613 + 5 6.x = 618 x = 618 : 6 x = 103b) 12.( x -1) = 0 x– 1 = 0 : 12 x- 1 = 0 x = 0 + 1 x = 1 c) (6x- 39):3 = 201 6x- 39 = 201. 3 6x = 603 + 39 x = 642 : 6 x = 107.d) 23 + 3x = 56 : 53 23 + 3x = 53 3x = 125 - 23 x = 102 : 3 x = 34. e) 541 + (218 - x) = 735 218 - x = 735 - 541 x = 218 - 194 x = 24.f) 9x + 2 = 60 : 3 9x + 2 = 20 9x = 20 - 2 9x = 18 x = 2. g) 71 + (26 - 3x) : 5 = 75 (26 - 3x) : 5 = 75 - 71 26 - 3x = 4 . 5 3x = 26 - 20 3x = 6 x = 2. 4. Củng cố:5. các bài tập luyện về nhà:Tìm x biết: a) 2x = 32 b) (x - 6)2 = 9 c) 3( x + 3) = 81 d) (2x - 5)3 = 8Hướng dẫn:a) Ta có 32=25. Vì cơ số cân nhau với nhị vế bằng nhau cần số mũ cũng đề xuất bởi nhaub) 9 = 32. Vì số mũ đều nhau và hai vế đều bằng nhau đề xuất cơ số cũng cần bởi nhauc) 81 = 34d) 8 = 23Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 4 phép cùng số nguyênA. Mục tiêu:- Củng rứa các luật lệ cộng hai số ngulặng cùng lốt, cùng nhì số ngulặng khác lốt.- Rèn luyện khả năng vận dụng phép tắc cộng nhị số ngulặng, qua kết quả phép tính đúc rút thừa nhận xét.B. Chuẩn bị:C. Tiến trình bài xích dạy:1. Tổ chức: 2. Nhắc lại kiến thức: Cộng hai số nguyên ổn cùng dấu: Ta cộng hai cực hiếm hoàn hảo nhất rồi viết vệt trước tác dụng là lốt của nhị số nguim mang cùng.Cộng nhị số nguyên khác dấu: Ta trừ nhị cực hiếm tuyệt vời nhất ( rước giá trị hoàn hảo lớn hơn trừ quý hiếm tuyệt đối hoàn hảo bé dại hơn) rồi đặt dấu trước kết quả là vết của số có giá trị hoàn hảo nhất lớn hơn.3. Bài mới: Bài 1. Tính:a) (- 50) + (- 10).b) (- 16) + (- 14).c) (- 367) + (- 33).d) {- 15{ + (+ 27). Bài 2. Tính:a) 43 + (- 3).b) {- 29{ + (- 11).c) 0 + (- 36).d) 207 + (- 207).e) 207 + (- 317).Bài 3. Tính quý hiếm biểu thức:a) x + (- 16) biết x = - 4.b) (- 102) + y biết y = 2.- GV: Để tính giá trị của biểu thức, tacó tác dụng thế nào ? Bài 4. So sánh, đúc rút dìm xét:a) 123 + (- 3) và 123.b) (- 55) + (- 15) và - 55.c) (- 97) + 7 và - 97. Bài 5: Dự đân oán tác dụng của x cùng kiểm soát lại:a) x + (- 3) = - 11b) - 5 + x = 15.c) {- 3{ + x = - 10.- HS cả lớp làm bài tập.- Hai HS lên bảng chữa trị.- HS thực hiện phép tính:a) x + (- 16) = (- 4) + (- 16) = - trăng tròn.b) (- 102) + y = (- 102) + 2 = - 100. Bài 4:a) 123 + (- 3) = 1trăng tròn.ị 123 + (- 3) (- 97).Nhận xét: Cộng với số nguim dương, công dụng to hơn số ban đầu.- HS có tác dụng bài xích tập 5:a) x = - 8 bởi : (- 8) + (- 3) = - 11.b) x = trăng tròn vì: - 5 + trăng tròn = 15.c) x = - 13 vì chưng : (- 13) + 3 = 10.4. Củng cố:5. các bài luyện tập về nhà: - Tính:17 + ( -25)-139 + 555-41 + ( - 29)112 + 224-69 + (-31)-23 + 111551 + (- 725)-885 + 114327 + (-890)- Dự đoỏn giỏ trị của số nguyờn x với bình chọn lại cú đỳng khụng?x + (-3) = -11-5 + x = 15x +(-12) = 2- Tỡm số nguyờn:- Lớn rộng 0 năm đơn vị.- Nhỏ hơn 3 bảy đơn vị chức năng.Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 5 phnghiền trừ số nguyênA. Mục tiêu:- Củng cố và xung khắc sõu kỹ năng và kiến thức về pvỏ hộp trừ nhì số nguyờn.- Vận dụng thạo qui tắc pvỏ hộp trừ hai số nguyờn vào bài xích tập.- Cú thỏi độ cẩn thận vào tớnh toỏn.B. Chuẩn bị:- SGK, SBT; Phấn màu; bảng prúc ghi sẵn đề cỏc bài bác tập.C. Tiến trình bài xích dạy:1. Tổ chức: 2. Nhắc lại loài kiến thức: a – b = a + (- b)3. Bài mới:Bài 1:a) 5 - (7-9) b) (-3) - (4 - 6) - hotline 2 HS lờn bảng trỡnh bày.Hỏi: Nờu lắp thêm từ tiến hành phộp tớnh?HS: Lờn bảng tiến hành.- Làm ngoặc trũn.- Áp dụng qui tắc trừ, cộng nhì số nguyờn khỏc lốt, cựng lốt.Bài 2:Tìm x, biết:a) 2 + x = 3b) x + 6 = 0c) x + 7 = 1GV: Cho HS hoạt động nhúm.HS: Thảo luận nhúm.GV: Call đại diện nhúm lờn bảng trỡnh bày.Hỏi: Muốn nắn tỡm số hạng chưa chắc chắn ta có tác dụng như thế nào?HS: Trả lờiBài 3:Dựng mỏy tớnh quăng quật tỳi tớnh:a) 169 - 733 b) 53 - (-478) c) - 135 - (-1936) Bài 1: Tớnha) 5 - (7-9) = 5 - <7+ (-9)> = 5 - (-2) = 5 + 2 = 7b) (-3) - (4 - 6) = (-3) - <4 + (-6)> = (-3) - (-2) = (-3) + 2 = -1Bài 2a) 2 + x = 3 x = 3 - 2 x = 1b) x + 6 = 0 x = 0 - 6 x = 0 + (- 6) x = - 6c) x + 7 = 1 x = 1 - 7 x = 1 + (-7) x = - 6Bài 3Dựng mỏy tớnh quăng quật tỳi tớnh:a) 169 - 733 = - 564b) 53 - (-478) = 531c) - 135 - (-1936) = 18014. Củng cố:5. Hướng dẫn về nhà:+ ễn nguyên tắc trừ hai số nguyờn.+ Tính:17 - ( -25)-139 - 555-41 - ( - 29)112 - 224-69 - (-31)-23 - 111551 - (- 725)-885 - 114327 - (-890)1 - (- 9)8 - (7 - 15)(-4) - (5 - 9) (- 15) - (- 7) 27 - (- 15) - 2- (-85) - (-71) + 15+ (-85) Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 6 cộng, trừ số hữu tỉA. Mục tiêu:- Củng nỗ lực đến HS nắm vững cỏc luật lệ cùng, trừ số hữu tỉ.- HS biết áp dụng cỏc nguyên tắc đú vào việc giải cỏc BT tớnh toỏn cú liờn quan lại.- Rốn kỹ năng trỡnh bày, tớnh toỏn chớnh xỏc.- Rốn mang lại HS kĩ năng quy đồng mẫu cỏc phõn sốB. Chuẩn bị:- SGK, SBT; Phấn màu; bảng prúc ghi sẵn đề cỏc bài tập.C. Tiến trình bài xích dạy:1. Tổ chức: 2. Nhắc lại con kiến thức: Cỏc quy tắc:+ Cộng nhị số hữu tỉ.x , y ẻ Q, x = ; y = Ta cú x + y = + = + Trừ hai số hữu tỉ.x , y ẻ Q, x = ; y = Ta cú x – y = - = 3. Bài mới:Bài 1: Thực hiện nay phộp tớnh:a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) o) p) q) Bài 2: Thực hiện tại phộp tớnh:a) b) c) d) e) f) Bài 3. Thực hiện nay phộp tớnh : a. b. c.d. e. Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 7 nhân phân chia số hữu tỉA. Mục tiêu:- Củng cụ cho HS nắm vững cỏc nguyên tắc nhõn, phân tách số hữu tỉ.- HS biết vận dụng cỏc luật lệ đú vào việc giải cỏc BT tớnh toỏn cú liờn quan.- Rốn tài năng trỡnh bày, tớnh toỏn chớnh xỏc.B. Chuẩn bị:- SGK, SBT; Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề cỏc bài xích tập.C. Tiến trình bài xích dạy:1. Tổ chức: 2. Nhắc lại loài kiến thức: Cỏc quy tắc:+ Nhõn hai số hữu tỉ. x , y ẻ Q, x = ; y = Ta cú . = + Chia hai số hữu tỉ:x , y ẻ Q, x = ; y = Ta cú: 3. Bài mới:Bài 1. Thực hiện nay pvỏ hộp tớnh:a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) Bài 2. Thực hiện pvỏ hộp tớnh:a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) o) p) q) Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 8 đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhauA. Mục tiêu:Giỳp HS : Nắm Chắn chắn tớnh chất của dóy tỉ số cân nhau. Biết áp dụng tớnh hóa học của dóy tỉ số đều bằng nhau để làm cỏc BT cơ phiên bản.B. Chuẩn bị:- SGK, SBT; Phấn màu; bảng phụ ghi sẵn đề cỏc bài xích tập.C. Tiến trình bài xích dạy:1. Tổ chức: 2. Nhắc lại con kiến thức: Tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau:Mở rộng: 3. Bài mới:Bài 1. Tỡm x cùng y hiểu được :Giỏo viờn giải mẫu:a) theo tớnh hóa học của dóy tỉ số đều bằng nhau ta cú:Vậy x = 3.12 = 36 y = 5.12 = 60Bài 2. Tỡm x, y và z biết :Hướng dẫn: Áp dụng kiến thức và kỹ năng phần không ngừng mở rộng của tớnh hóa học dóy tỉ số cân nhau .Cỏch trỡnh bàgiống như bài 1.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *