lĩnh vực phát triển dìm thức Toán: dạy dỗ trẻ nhận biết và sắp xếp theo luật lệ 1:1:1 I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: - trẻ con 4...

Bạn đang xem: Giáo án sắp xếp theo quy tắc 1-1


Để download trọn cỗ giáo án thiếu nhi file word chúng ta vui lòng kích vào đây: Giáo Án nhà Trẻ Lớp béo Lớp Nhỡ
- Trẻ 4, 5 tuổi: Nhậnbiết 1 số quy tắc đối kháng giản: 1:1:1, biết sắp đến xếp vật dụng theo quy chế độ đó. Trẻbiết suy luận súc tích để tìm ra quy nguyên tắc của hàng đối tượng, nêu lên quy tắc sắpxếp của đối tượng.
-Trẻ 2, 3 tuổi: nhận ra nhóm vật dụng được xếp theo quy tắc với tập xếp trang bị dùngtheo quy luật theo hướng dẫn của cô.
*

=> giáo dục và đào tạo trẻ biết dịu dàng kính trọng những người thân trong mái ấm gia đình và biết gìn giữ gìn cẩn thân khi thực hiện những vật dụng trong gia đình.
+ cách chơi: các bạn tham gia trò đùa nay có trách nhiệm chạy qua các chướng ngại thứ lên chuẩn bị xếp đồ dùng theo quy tắc đến trước, mỗi chúng ta lên chỉ được mang 1 vật dụng nếu các bạn trước xếp sai bạn sau có quyền xếp lại, bạn trước về đến chỗ, các bạn sau mới được xuất phát.
+ khí cụ chơi: team nào xếp được nhiều vật dụng đúng nhóm đó sẽ được thưởng 3 bông hoa, đội xếp thứ hai được 2 bông hoa, đội sau cuối được 1 bông hoa. Thời gian chơi sau khi xong xuôi một bạn dạng nhạc.

Xem thêm: Cậu Bé Người Gỗ Pinocchio Là Gì, Pinocchio Nguyên Bản Thật Sự Nói Gì Về Dối Trá


- Cô tổ chức cho các đội thi đua, sau khi dứt trò chơi mang đến trẻ đếm hiệu quả của những đội và bộ quà tặng kèm theo hoa cho những đội thi.
Trên màn hình cô sẽ có 1 dãy các đồ dùng được sắp xếp theo 1 quy chế độ nhất định, nhiệm vụ của những đội là quan ngay cạnh và vấn đáp những thắc mắc mà ban tổ chức đưa ra, tìm ra được quy nguyên lý của dãy, thời gian để ý đến là 5 giây, các đội nhấp lên xuống xắc xô nhằm giành quyền trả lời, đội trước trả lời chưa đúng team khác nhấp lên xuống xắc xô để vấn đáp tiếp, từng 1 câu vấn đáp đúng được tặng kèm 1 cành hoa.
ð C« kÕt luËn: Quy luËt trªn cã 3 ®èi t­îng trong một chu kú ®ã lµ: Cèc, b¸t, ®Üa. Sè l­îng cña cèc lµ 1, sè l­îng cña b¸t lµ 1 vµ sè l­îng cña ®Üa lµ 1. Cø 1 cèc ®Õn 1 b¸t råi ®Õn 1 ®Üa, 1 cèc, 1 b¸t, 1 ®Üa... Nh­ vËy gäi lµ quy t¾c s¾p xÕp 1:1:1.
- Quy t¾c s¾p xÕp trªn lµ quy t¾c s¾p xÕp g× h¶ c¶ líp m×nh?
+ Võa råi c¸c bé ®· rÊt xuÊt s¾c v­ît qua phÇn thi lý thuyÕt, b©y giê giường ta cïng b­íc sang trọng phÇn thi thùc hµnh nhÐ!
- ë phÇn thi nµy c¸c nhỏ sÏ cïng c¸c thµnh viªn trong tæ t¹o thµnh quy t¾c s¾p xÕp 1:1:1 theo yªu cÇu đến tr­íc cña c«, ®éi nµo s¾p xÕp ®óng vµ nhanh h¬n sÏ lµ ®éi chiÕn th¾ng.
*

Tất cả nội dung bài viết trên trang Em Là Cô Giáo mần nin thiếu nhi được Luật đảm bảo Quyền người sáng tác (DMCA) bảo vệ. Các bạn copy nội dung bài viết đăng lên website khác sung sướng ghi rõ mối cung cấp Em Là giáo viên mầm non. Thân!
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *