You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: Giao ước thi đua giữa công đoàn và nhà trường


*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
Email
*
Bản in

Giao ước thi đua năm 2021 giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Theo Giao ước thi đua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn cơ quan.

Tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong CBCCVCNLĐ giai đoạn 2021 - 2025.

Xem thêm: Notarized Copy Là Gì - Nghĩa Của Từ Certified Copy Trong Tiếng Việt

Tổ chức tốt phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của cơ quan dân cử, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động năm 2021.

Đồng thời, thống nhất đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021: 95% trở lên CBCCVCNLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% CBCCVCNLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 25% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15% CBCCVCNLĐ trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% đoàn viên công đoàn được công nhận Công đoàn viên xuất sắc; 20% đoàn viên công đoàn được Công đoàn cơ quan tặng Giấy khen; 100% nữ đoàn viên công đoàn được công nhận “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động xã hội và ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện do Trung ương, tỉnh phát động; 100% các đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó 01 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; tập thể Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Văn phòng UBND tỉnh đạt chuẩn đơn vị văn hóa; Công đoàn Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi đoàn Văn phòng vững mạnh xuất sắc.

Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn lâm thời Văn phòng UBND tỉnh được xác định là mục tiêu, động lực để tập thể CBCCVCNLĐ, đoàn viên công đoàn Văn phòng phấn đấu thực hiện./.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *