Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Go sightseeing là gì

Each season brought at least 100-plus land-based adventure tourists as well as a steady rise in the number of sightseeing flights.
Will it be possible, therefore, for them to lớn be so controlled that people will not be able to lớn visit them on sightseeing holidays?
Informal countryside recreation such as pleasure motoring, picnicking và sightseeing attracts enormous numbers of people.
Walking và sightseeing are still the most popular activities, but more organised or active forms of recreation are on the increase.
So far as local sightseeing tours are concerned, again the powers under traffic management regulations apply only lớn stopping places.
When they have leisure lớn vì so, they should not be debarred from going out shopping or sightseeing, or visiting their relations or friends.
Its banks are packed with history and, therefore, it is a wonderful place from which khổng lồ vì sightseeing.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

*

Xem thêm:

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *