Go through with là cụm hễ trường đoản cú. Tức là triển khai một hành vi để triển khai một chiếc gì này mà bạn sẽ lên chiến lược hoặc đồng ý có tác dụng, nhất là sau thời điểm ko chắc chắn rằng bạn có nhu cầu làm cho điều ấy.

Bạn đang xem: Go through with là gì


Go through with là các hễ từ, Có nghĩa là làm cho hồ hết gì quan trọng hoặc để hoàn thành một quy trình hành động, cái gì này mà bạn sẽ gật đầu đồng ý, giỏi theo đuổi mang lại cùng.

*

Nếu chúng ta thực hiện một hành động nhưng các bạn đang đưa ra quyết định, các bạn sẽ có tác dụng nó, mặc dù nó hoàn toàn có thể khôn cùng tức giận hoặc trở ngại so với bạn.

Một số các cồn tự tương quan cho Go through with:

Go through: trải qua, đánh giá, thực hiện công việc.

Go over sth: kiểm tra, chu đáo chi tiết.

Go ahead: trở về phía trước, phát lên.

Go off: đổ chuông, nổi giận, nổi tung, hỏng/thối rữa (thức ăn).

Go along (with somebody) (to lớn somewhere): đi thuộc ai kia mang đến chỗ nào đó.

Go away: đi nơi khác, đi khỏi, rời (khu vực nào).

*

Go out: ra phía bên ngoài.

Go out with someone: hẹn hò với ai.

Go on: liên tiếp.

Go into: khảo sát, hỏi công bố, đánh giá.

Mẫu câu tiếng Anh tương quan cho Go through with:

We can't go through with this.

Xem thêm:

Chúng ta cần thiết làm cho được.

I think she'll be glad I didn't go through with it.

Tôi suy nghĩ cô ấy đã mừng vị tôi ko làm chũm.

So you sure you want khổng lồ go through with it?

Anh tất cả nghĩ cuộc đời anh vẫn hoàn thành cùng với nó không?

I can’t believe he went through with the divorce.

Tôi cần yếu tin tưởng rằng anh ấy đã trải qua cuộc ly hôn.

Whether or not you actually go through with it.

Dù tất cả hay là không thì con đích thực vẫn buộc phải trải qua cùng với nó.

No, I know it's stupid, but I think I must go through with it.

Không, tôi biết điều này thiệt điên rồ, cơ mà tôi yêu cầu vượt qua.

He did promise, but I doubt that he won't go through with it.

Anh ta vẫn hứa hẹn, dẫu vậy tôi nghi ngờ anh ta sẽ không còn triển khai nó.

There ain't a woman alive sầu who'd go through with it if she knew the truth.

Sẽ không tồn tại bạn thanh nữ làm sao rất có thể làm cho ngon như thế cô ấy đã biết điều này.

Bài viết Go through with nghĩa là gì được tổng hợp bởi vì cô giáo trung tâm tiếng Anh kulturbench.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *