Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Goofy là gì

The misogyny of the work is tempered by the mien of the suitor: eyes bulging, he, too, shows his teeth in an unflattering, goofy grimace.
Dogs often seem lớn be goal-oriented, as they behave in ways that only seem khổng lồ be understandable in terms of goals (including some fairly goofy ones, yes, but goals nonetheless).
Taking a well-trod path by many voice actresses, she often voices young male characters with generally very quirky and goofy personalities.
The physical comedy in these films contains a cartoonish style of violence that is predominantly harmless và goofy in tone.
Layers of background vocals & roaring electric guitars give sầu the goofy lyrics an appealingly ominous edge.
He displays a kindhearted, goofy demeanor và goes out of his way not to hurt anyone if he can help it.
It"s very tongue-in-cheek & goofy, and if you are okay with that, you"ll probably have sầu a good time.
Goofy ties their meat up on what seems to be a rope khổng lồ keep it safe from the little forest creatures.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: Doctor Fate Là Ai - Xếp Hạng 10 Anh Hùng Mạnh Nhất Vũ Trụ Dc

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *