Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Hail là gì

It also hails a very specific, liberating nonsense meant lớn deliver readers from the stultifying order of the mundane.
Far from hobbling the comedy, this piece of business was instantly hailed by his fellow actors as a hoot & adopted.
A number of them received top international awards for magic, were hailed as national heroes & seen on a par with their western counterparts.
This hesitance to engage in moral critique may be salutary when the critic and the criticism hail from moral strangers.
Yet to hail such writers as enlightened reformers whose prime concern was lớn widen women"s intellectual spheres would be anachronistic.
Such " promenade portraits " encapsulated the companionate marriage, hailed as a blend of masculine rationality and feminine tenderness.
After hailing the reign of the female adolescent, the magazine returned to its primarily domestic và relational orientation.
Unless merely publishing the maps were hailed as sovereign conduct, the embarrassing matter of donothing sovereignty would remain at-large.
Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả quan điểm của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Các Chương Trình Thạc Sĩ Luật ( Llm Là Gì ? Master Of Laws

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *