mùa màng·bài toán thu hoạch·vụ thu hoạch·dành dụm·gặt hái·thu vén·bài toán gặt·vụ gặt·thu·vintage·Thu hoạch

*

*

*

*

*

One of the concerns with dental pulp as a source of stem cells is the number that can be harvested .

Bạn đang xem: Harvest là gì


Sinhalese New Year is celebrated with the harvest festival (in the month of Bak) when the sun moves from the Meena Rashiya (House of Pisces) to lớn the Mesha Rashiya (House of Aries).
Năm new của fan Sinhala được tổ chức cùng với liên hoan tiệc tùng thu hoạch (vào thời điểm tháng Bak) lúc phương diện trời đi từ Meemãng cầu Rashiya (House of Pisces) cho tới Mesha Rashiya (House of Aries).
Tất cả vụ mùa của mình vào khoảng thời gian kia chỉ từ lại một thửa củ cải nhưng mà bằng cách nào đó đã vượt qua được giông bão.
In 1915, Sarah Ferguson was right, ‘There was more harvest work lớn be done.’ —From our archives in Brazil.
Năm 1915, chị Sarah Ferguson nói đúng, vẫn “có nhiều các bước gặt hái nhằm làm”.—Từ kho tàng tư liệu ở Brazil.
The son acting with insight is gathering during the summertime; the son acting shamefully is fast asleep during the harvest.” —Proverbs 10:4, 5.
Ai thâu-trữ trong ngày hè là đàn ông khôn-ngoan; tuy vậy kẻ ngủ thời điểm mùa gặt là con trai khiến mang lại sỉ-nhục”.—Châm-ngôn 10:4, 5.
In all games in the series except Comm& và Conquer: Generals và its expansion, Zero Hour, funds are acquired by specialized "harvester" units which bring their cargo (Tiberium for the Tiberian series of games or ore or the more valuable gems for the Red Alert series) lớn a "refinery" structure.
Tất cả những game trừ Comm& & Conquer: Generals và bản mở rộng Zero Hour, tài nguim được knhì khác bởi đơn vị chuyển động (Tiberium cho phân nhánh Tiberian của trò chơi hoặc quặng hay quà đến phân nhánh Red Alert) cho 1 công trình xây dựng lọc ("refinery").
Đẩy lên tuyệt đỉnh nỗi hại của mình bằng cách khiến cho họ hại cùng rồi thịt chúng ta để hoàn toàn có thể lấy được hooc-môn sao?
This game was later remade as the trò chơi Boy Advance games Harvest Moon: Friends of Mineral Town & Harvest Moon: More Friends of Mineral Town.
Trò nghịch này kế tiếp được làm lại bên trên đời máy Game Boy Advance Harvest Moon: Friends of Mineral Town với Harvest Moon: More friends of Mineral Town.
This was evidently a comtháng practice, perhaps designed to protect the precious harvest from thieves and marauders.

Xem thêm:


Đây là Việc thường thì, chắc là nhằm coi chừng kẻ trộm giỏi kẻ chiếm ăn cắp mùa thu hoạch cực hiếm.
When “the harvest of the earth,” that is, the harvest of those who will be saved, is completed, it will be time for the angel to lớn hurl “into the great winepress of the anger of God” the gathering of “the vine of the earth.”
lúc “mùa-màng dưới đất”—tức Việc thu đội những người sẽ tiến hành cứu—hoàn toàn, này sẽ là thời khắc mà lại thiên sứ đọng ‘hái số đông chùm nho sinh sống dưới khu đất và ném vào thùng bự thạnh-nộ của Đức Chúa Trời’.
Some traditional food plants harvested by Aboriginal people in these areas are seriously affected by camel-browsing.
Một số cây thực phẩm truyền thống cuội nguồn thu hoạch vị những người thổ người ở đông đảo khu vực bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng vì chưng lạc đà bứt lá.
Feast là album soundtraông xã có tổng thể nhạc phđộ ẩm nguyên bản vào visual novel Rewrite Harvest festa!.
Released as a double-LPhường on EMI"s Harvest label, the first two sides contained live performances recorded at Manchester College of Commerce and Mothers, a club in Birmingham mê.
Phát hành đĩa than 2 khía cạnh trên hãng sản xuất EMI’s Harvest, khía cạnh đầu có ghi âm những chương trình biểu diễn tại Manchester College of Commerce và Mothers, một câu lạc bộ sinh hoạt Birmingđắm đuối.
The comm& khổng lồ offer the firstfruits of the harvest khổng lồ Jehovah during the Festival of Unfermented Cakes was given khổng lồ the entire nation.
Lệnh dưng bó lúa đầu mùa đến Đức Giê-hô-va trong dịp Lễ Bánh Không Men là nghĩa vụ ban mang đến toàn thể dân sự.
Other species, such as Aloe ferox, also are cultivated or harvested from the wild for similar applications.
Due to bullish grain production forecast, winter wheat was not planted in 1958 leaving no harvest in the spring of 1959.
Do dự báo tăng sản lượng thực phẩm, bạn ta không tLong tiểu mạch vụ đông vào thời điểm năm 1958 khiến mùa xuân năm 1959 không có gì để thu hoạch.
General Sutsakhan stated: "the seeds of democratization, which had been thrown inlớn the wind with such goodwill by the Khmer leaders, returned for the Khmer Republic nothing but a poor harvest."
Theo tướng mạo Sutsakhan: "phân tử tương tự dân nhà hóa, được ném theo gió bởi vì những lãnh đạo Khmer với thiện tại ý, chẳng đưa về đồ vật gi tốt đẹp nhất mang đến Cộng hòa Khmer, bên cạnh một vụ mùa thất bát."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *