Lý thuyết Hóa 10 bài 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích phân tử nhân

a) Proton mang điện tích 1+

- ví như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi tất cả 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa về điện: số proton bằng số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ gồm số đơn vị điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ có 7 proton cùng 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối phân tử nhân (A) bằng tổng của tổng số hạt proton (Z) cùng tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti gồm 3 proton và 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản cho phân tử nhân và nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tố hóa học bao gồm những nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân (Z) mà lại khác số khối (A).

Xem thêm: Unsecapp.Exe Là Gì - Gọi Lại Không Đồng Bộ Unsecapp

- Ví dụ: toàn bộ các nguyên tử có Z=6 đều thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều phải sở hữu 6 proton với 6 electron.

⇒ Những nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân thì tất cả cùng đặc điểm hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân nguyên tử của một thành phần được call là số hiệu nguyên tử của yếu tắc đó, kí hiệu là Z.


⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là phần lớn nguyên tử có cùng số proton nhưng mà khác số nơtron, cho nên vì thế số khối của chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro bao gồm 3 đồng vị là: 

*

+ Clo tất cả 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử: cho biết cân nặng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần solo vị trọng lượng nguyên tử.

- Do khối lượng của e quá bé dại nên nguyên tử khối coi như bằng số khối A.

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa phải (A¯)

- vì chưng một thành phần thường có không ít đồng vị nên nguyên tử khối của thành phần này là nguyên tử khối trung bình của những đồng vị đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *