Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Hate nghĩa là gì

UK One of my pet hates (= one of the main things I dislike) is people who use your name all the while when they"re speaking lớn you.
They find it unpleasant to continue sharing each other"s lives, but they vì not start hating their ex-partner.
The other factor that bedevils any system, & which has become one of my pet hates over the years, is jargon.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.
nefret etmek, (bir şeyi yapmak zorundomain authority olmakrã dolayı) nefret etmek, istemeden yapmak zorundomain authority olduğunu bildirir…
*

*

*

Xem thêm: Các Tôn Hiệu Của Đức Thế Tôn Là Ai ? (Vấn Đáp 2018) Sự Vĩ Đại Của Đức Thế Tôn

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *