+ nhiều loại đáp án A do dùng không đúng mệnh đề quan lại hệ. Đáp án đúng: His secretary WHO came late to work made him annoyed.

Bạn đang xem: Hỏi đáp 24/7

+ Loại lời giải B vì từ “annoying” có nghĩa là đảng ghét, làm người khác tức giận. Ở đó là phải tìm tính từ với nghĩa là cảm thấy tức giận, khó chịu

*
annoyed.

+ Loại câu trả lời D bởi từ “Object to (v)” (chống đối, phản nghịch đi, không mê thích điều gì) luôn đi trước một danh trường đoản cú hoặc nhiều danh từ. Cho nên vì vậy việc kết hợp với một mệnh đề như câu trả lời D là sai.

Ex: I object to lớn the death penalty: Tôi bội phản đối án tử hình.

+ Đáp án C chính xác vì nhiều “coming late to lớn work” là 1 động danh trường đoản cú (gerund) (Khi cồn từ thêm đuôi -ing thì nó mang công dụng một danh từ.

Ex: Being late results in many problems - việc đi muộn dẫn đến những vẩn đề.

EXTRA

- death penalty = capital punishment = death sentence (np): án tử hình

- sentence sb to lớn death (vp): tuyên án tử hình


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C,or D khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You’d better take the keys. It’s possible I’ll come trang chủ late


A. You’d better take the keys as I possibly come trang chủ late


B. You’d better take the keys in case I come trang chủ late


C. I’ll probably come home late so that you’d better take the keys


D. If I come trang chủ late, you’d better take the keys


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

After seeing the film Memoir of a Geisha,__________


A. Have you been cried


B. the book made many people want to lớn read it


C. many people wanted lớn read the book


D.

Xem thêm: Autodesk Recap Là Gì - Cách Sử Dụng Phần Mềm

the reading of the book interested people


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

What measures have been ____ to lớn control traffic jam at rush hours?


A. imagined


B. taken


C. done


D. carried


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

___________ ? Your eyes are red.


A. Did you cry


B. Have you been cried


C. Were you crying


D. Have you been crying


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Leave it in the oven until it __________ brown


A. turns


B. colours


C. changes


D. cooks


Câu 6:


Mark the letter A,B,C,orDon your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Although this car appears lớn be manufactured by a different company, it has the same body toàn thân style, size, và perform as that one


A.appears


B. To be


C.different


D.perform


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại kulturbench.com


*

liên kết
thông tin kulturbench.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


kulturbench.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


kulturbench.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


kulturbench.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
kulturbench.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *