*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 1 to lớn 7.

Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture. Marring our gardens is one of the milder effects of weeds - any plants that thrive where they are unwanted. They clog waterways, destroy wildlife habitats, & impede farming. Their spread eliminates grazing areas và accounts for one-third of crop loss. They compete for sunlight, nutrients, and water with useful plants. The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry. Its herbicides are elective và sometimes necessary, but some pose serious problems, particularly if misused. Toxic compounds threaten animal and public health when they accumulate in food plants, ground water and drinking water. They also harm workers who apply them.In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound. Yet new chemicals alone cannot solve the world’s weed problems. Hence scientists are exploring the innate weed killing powers of organisms, primarily insects and microorganisms.The biological agents now in use are environmentally benign và are harmless khổng lồ humans. They can be chosen for their ability lớn attack selected targets & leave crops and other plants untouched. In contrast, some of the most effective chemicals kill virtually all the plants they come in contact with, sparing only those that are naturally resistant or have been genetically modified for resistance. Furthermore, a number of biological agents can be administered only once, after which no added applications are needed. Chemicals typically must be used several times per growing season.

Bạn đang xem: Examen general


*

A. The dangers of toxic chemicals.

B. A proposal to lớn ban the use of all herbicides.

C. The importance of the chemical industry.

D. Advantages of biological agents over chemical ones.


Đáp án D

Đọc những câu trước tiên của những đoạn ta thấy công ty đề thiết yếu của đoạn văn nói đến “các tác dụng của các tác nhân sinh học so với những chất hoá học”Các câu như tại vị trí 1 “Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture”: con tín đồ đã bắt buộc tìm phương pháp chống lại cỏ dở người từ lúc bước đầu làm nông nghiệp” => đoạn này dẫn dắt về vấn đề phải ngăn chặn lại cỏ dạiĐoạn 2: “The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry”: nhu cầu kiểm soát điều hành cỏ đần độn ở trên trái đất đã được đáp ứng bởi ngành công nghiệp hoá học tập => tuy vậy các hóa học hoá học tập lại đọc hạiĐoạn 3: “In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound” giữa những năm sát đây, ngành hoá học đã giới thiệu nhiều thuốc diệt cỏ ít ảnh hưởng đến sinh thái hơnĐoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign and are harmless khổng lồ humans” những tác nhân sinh học tập được sử dụng hiện giờ thân thiện với môi trường và ít gây hư tổn cho con người”Các phương án còn lại không thể hiện được khá đầy đủ nội dung của đoạn văn mà duy nhất khía cạnh bé dại vì A. Những mối nguy hiểm của các chất hoá học độc hại. B. Đề xuất cấm dùng các loại thuốc khử cỏ. C. Tầm đặc biệt của ngành công nghiệp hoá học


Đáp án C

- clog: (v) làm cho tắc nghẽn, làm ngăn cản ≈ obstruct: (v) có tác dụng tắc, làm ngăn trở - drain: (v) rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm cho kiệt quệ- grow along: (v) phạt triển/ mọc dọc theo (vd: bờ tường…)- float on: (v) trôi, nổi nhất thời dịch: Cỏ ngớ ngẩn làm ùn tắc đường ống nước,…


Đáp án B

Thuật ngữ nào dưới đây được tác giả định nghĩa tại vị trí đầu? Đáp án là weeds “cỏ dại”Đáp án nằm tại dòng 1 + 2 đoạn 1: “wMarring our gardens is one of the milder effects of weeds - any plants that thrive where they are unwanted”: việc chiếm đất của căn vườn chỉ là 1 trong những trong số các tai hại nhẹ của cỏ ngốc – Cỏ dở hơi là ngẫu nhiên loại cây nào trở nên tân tiến ở vị trí mà bọn chúng không được mong mỏi đợiGrazing area: quanh vùng gặm cỏNutrient: dinh dưỡngwildlife habitat: môi trường xung quanh sống của loài động vật hoang dã


Câu 39. Which of the following is NOT given as an advantage of using biological agents over chemical herbicides?

A. They are less likely to lớn destroy desirable plants.

B. They are more easily available.

C.

Xem thêm: Top 4 Bài Phân Tích Nhân Vật Bé Thu Trong Truyện Chiếc Lược Ngà

They bởi vì not have to be used as often.

D. They are safer for workers.


Đáp án B

Phương án nào sau đây không được xem như là ích lợi của việc áp dụng chất sinh học so cùng với thuốc khử cỏA.Chúng ít có thể phá hoại những cây trồng. Ý này được tra cứu thấy ở dòng 1 +2 +3 +4 đoạn 4: They can be chosen for their ability to attack selected targets và leave crops and other plants untouched. In contrast, some of the most effective chemicals kill virtually all the plants they come in liên hệ with, sparing only those that are naturally resistant or have been genetically modified for resistance: những tác nhân sinh học được lựa chọn đề sử dụng vì kỹ năng tấn công vào những kim chỉ nam đã được chọn lọc và chừa ra các cây được trồng và các cây khác mà chúng không đụng vào. Ngược lại, một vài chất hoá học mạnh đa số giết chết cả những cây trồng mà chúng xịt vào, chỉ chừa lại những các loại cây có tác dụng kháng tự nhiên và thoải mái hay bởi bị thay đổi mà có khả năng kháng lại những chất hoá học tập đó.B.Các hóa học sinh học tập dễ tất cả hơn => không tìm thấy ý này vào bàiC.Các tác nhân sinh học không nhất thiết phải dùng thường xuyên xuyên. Ý này được tìm kiếm thấy ở chiếc 4 +5 +6 đoạn 4: “Furthermore, a number of biological agents can be administered only once, after which no added applications are needed. Chemicals typically must be used several times per growing season. Cung cấp đó, những chất sinh học có thế được sử dụng chỉ một lần, tiếp đến không bắt buộc thêm vấn đề xử lý như thế nào nữa. Các chất hoá học thường yêu cầu dùng những lần cho từng vụ trồng.D.Các tác nhân sinh học an toàn hơn mang lại công nhân. Ý này được tìm kiếm thấy ở cái 4 đoạn 2: “They also harm workers who apply them.” Và loại 1 đoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign and are harmless khổng lồ humans”. Nghĩa là các chất hoá học gây hại cho những người phun chúng., vào khi những tác nhân sinh học tập thì thân thiết với môi trường và vô hại với bé người.


Đáp án A

Theo đoạn văn, những tác nhân sinh học chủ yếu bao gồmA.Các côn trùng và vi sinh vật. Đáp án search thấy ở cái 2 + 3 đoạn 3 “Hence scientists are exploring the innate weed killing powers of organisms, primarily insects and microorganisms” các nhà công nghệ đang khám phá ra loại loại sinh đồ vật tự nhiên hoàn toàn có thể giết chết những loại cỏ, đa số là những côn trùng cùng vi sinh vật.B.Herbicides: thuốc diệt cỏC.Useful plants: những loại cây hữu íchD.Các một số loại cỏ


Đáp án A

- application: (n) ứng dụng, áp dụng ≈ treatment: (n) xử lý, ứng dụng- request: (n) lời thỉnh cầu, lời yêu cầu, lời đề nghị; nhu cầu (trong yêu thương mại) - special purpose: (n) mục đích, ý định đặc biệt quan trọng - qualification: (n) tư cách khả năng, điều kiện, tiêu chuẩn, chuyên môn chuyên môn lâm thời dịch: cấp dưỡng đó, những chất sinh học gồm thế được sử dụng chỉ một lần, kế tiếp không nên thêm vấn đề xử lý như thế nào nữa


A. Two possible causes of a phenomenon are compared.

B. A problem is described & possible solutions are discussed.

C. A general idea is introduced & several specific examples are given.

D. A recommendation is analyzed & rejected.


Đáp án C

Phương án nào dưới mô tả đúng nhất về kiểu cách tổ chức của đoạn vănA.Hai nguyên nhân có thể của một hiện tượng kỳ lạ được so sánhB.Một vấn đề được biểu thị và các phương án rất có thể được thảo luậnC.Một ý thông thường được ra mắt và nhiều ví dụ cụ thể được đưa raD.Một khuyến cáo được so sánh và nhiều loại bỏĐáp án là C vì chưng như đã phân tích sinh hoạt câu 36. Sự việc được đưa ra ở phần 1 tiếp nối các ý và ví dụ được dẫn dắt raĐoạn 1 “Humans have struggled against weeds since the beginnings of agriculture”: con bạn đã cần tìm phương pháp chống lại cỏ dại từ lúc bước đầu làm nông nghiệp” -> đoạn này dẫn dắt về việc phải chống lại cỏ dạiĐoạn 2: “The global need for weed control has been answered mainly by the chemical industry”: nhu cầu điều hành và kiểm soát cỏ ngây ngô ở trên toàn cầu đã được đáp ứng nhu cầu bởi ngành công nghiệp hoá học tập -> tuy nhiên các hóa học hoá học lại phát âm hạiĐoạn 3: “In recent years, the chemical industry has introduced several herbicides that are more ecologically sound” trong những năm ngay gần đây, ngành hoá học tập đã trình làng nhiều thuốc khử cỏ ít ảnh hưởng đến sinh thái hơnĐoạn 4: “The biological agents now in use are environmentally benign và are harmless to humans” những tác nhân sinh học tập được sử dụng hiện giờ thân thiện với môi trường và ít gây hư tổn cho nhỏ người”


*


Liên hệ

kulturbench.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *