bất khả·tất yêu xảy ra·khôn lẽ·không dễ dàng·ko say mê hợp·cần yếu Chịu đựng được·bắt buộc làm cho được·bắt buộc được·không tiện·vượt quắt
Meanwhile, European & US pharmaceutical companies had taken up the production of their own phage medicine, and were promising impossible effects.

Bạn đang xem: Impossible là gì


Trong dịp kia, các chủ thể dược phđộ ẩm nghỉ ngơi châu Âu với Hoa Kỳ sẽ ban đầu cung cấp những dược phẩm từ bỏ phage của riêng rẽ chúng ta, các dược phđộ ẩm đó lại được hứa hẹn đã cho những hiệu quả điều trị ko khả thi.
Điều gì chất nhận được bọn họ quả quyết rằng điều nói trên sẽ được thực hiện tuy vậy new nghe có vẻ nhỏng bắt buộc được?
At this point the species was assumed khổng lồ be extinct and retìm kiếm became impossible with the outbreak of World War II.
Ở thời điểm đó loại này được cho là vẫn xuất xắc chủng với bài toán nghiên cứu chúng trnghỉ ngơi đề nghị chẳng thể tiến hành được lúc chiến tranh nhân loại thứ 2 nổ ra.
It"s a story about people making the impossible possible—whether it"s Kanye West, James Franteo, or a kid who"s living on the streets on Hollywood Boulevard.
Đó là mẩu chuyện về những người hoàn toàn có thể làm hồ hết câu hỏi bất khả thi, dù cho đó bao gồm là Kanye West, James Franco hay như là một đứa tphải chăng đang rong ruổi bên trên đông đảo tuyến đường của Đại lộ Hollywood.
Until a person is faced with death, it"s impossible lớn tall whether they have what it takes to survive sầu.
Đến khi một cá nhân làm sao đó sắp chết, vấn đề này không thể nói được tất cả chăng là có tác dụng ráng như thế nào nhằm tồn tại.
However, sometimes it is impossible lớn defeat depression completely, even when everything has been tried, including medical therapies.
Tuy nhiên, đôi khi không có thể nào quá hẳn được triệu chứng ai oán chán nản, cho dù đã làm đủ những lắp thêm, bao gồm cả phần nhiều phương thơm phương pháp trị liệu y học.
The battlefield was very large and clouds of dust made it impossible khổng lồ make a clear assessment of the outcome of the battle, so both wings were ignorant of each other"s fate.
Tuy nhiên, chiến trường là không nhỏ và hầu hết đám mây những vết bụi đã tạo nên nó tất yêu được review một phương pháp rõ ràng về công dụng của trận đánh, cho nên vì thế, cả hai phe lưỡng lự được định mệnh của nhau.
Pro-G agreed, & did not enjoy the naval side of the game at all, complaining that "...it"s often near impossible lớn dochồng on dry l&.", & that "numerous boats in your fleet...complicate things further, with the path finding AI seemingly unable to navigate around other boats in anything but huge stretches of open water."
Pro- G chấp nhận, cùng đang không tận hưởng về khía cạnh thủy quân của game ở toàn bộ, kêu than rằng "... nó thường xuyên gần như là ko thể cho tới được vũng cạn với đậu bên trên đất khô", và "các tàu thuyền vào hạm chiến của doanh nghiệp... số đông máy phức hợp rộng, với năng lực kiếm tìm kiếm mặt đường của AI có vẻ tất yêu dịch rời bao quanh tàu thuyền khác vào bất kể điều gì, như mở 1 phía khác để chạy bay chằng hạn".
Galileo claimed that comets were optical phenomemãng cầu, & that this made their parallaxes impossible lớn measure.

Xem thêm:


Galileo nhận định rằng sao thanh hao là hiện tượng lạ quang đãng học, và điều này tạo nên thị không nên của bọn chúng ko thể đo được.
Space telescopes can be used lớn observe sầu astronomical objects at wavelengths of the electromagnetic spectrum that cannot penetrate the Earth"s atmosphere & are thus impossible to lớn observe using ground-based telescopes.
Các kính viễn vọng không khí rất có thể được thực hiện để quan gần kề các đồ thể thiên văn sinh sống công việc sóng của phổ điện từ ko xâm nhập được vào bầu khí quyển của Trái Đất cùng cho nên vì vậy không thể quan lại sát bởi kính thiên vnạp năng lượng mặt khu đất.
For truly I say khổng lồ you, if you have sầu faith the kích thước of a mustard grain, you will say to lớn this mountain, ‘Move from here lớn there,’ & it will move sầu, and nothing will be impossible for you.”
Quả thiệt tôi nói cùng với bạn bè, trường hợp anh em bao gồm đức tin chỉ bằng phân tử cải thì lúc bạn bè bảo núi này: ‘Hãy dời từ đây qua đó’, nó đang dời đi. Chẳng gồm gì nhưng anh em không có tác dụng được”.
Fully automated driving would, in theory, allow closer vehicle spacing and higher speeds, which could enhance traffic capacity in places where additional road building is physically impossible, politically unacceptable, or prohibitively expensive.
Hoàn toàn tự động hóa lái xe đang, vào lý thuyết, được cho phép khoảng cách xe cộ sát rộng và tốc độ cao hơn nữa, rất có thể nâng cao năng lực giao thông ở phần đông vị trí kiến tạo đường bộ bổ sung là chất không thể, ko thể gật đầu đồng ý về mặt chính trị, tốt tốn kém.
One of those small islands that was remote and impossible to lớn get khổng lồ was a site of Soviet biological weapons testing.
trong số những quần đảo nhỏ dại nghỉ ngơi kia từng là bị cách ly cùng ko thể tiếp cận từng là vị trí dùng để thể nghiệm vũ trang sinc học tập của Liên Xô.
Without the direction and help of God’s powerful holy spirit, it would be impossible for such a thing khổng lồ take place in this world that is under Satan’s control.
Nếu không có sự trả lời với hỗ trợ của thánh linc, thì quan yếu nào có được các bước như vậy trong trần gian dưới quyền kiểm soát điều hành của Sa-chảy.
Consider: For the One who created the vast starry heavens & all the complex wonders of life on the earth, what elements in the book of Jonah would be impossible?
Hãy nghĩ về xem: Đối cùng với Đấng tạo dựng bầu trời không bến bờ đầy sao cũng tương tự những cuộc đời phức hợp và kỳ lạ trên đất, gồm nguyên tố như thế nào trong sách Giô-na cơ mà Ngài không thể có tác dụng được?
The poems contains broken phrases which describe the persistence of impossibilities và frustrated desires.
Những bài thơ đựng những các từ bỏ bị bóc tách rời mô tả sự tồn tại của sự bất công và hầu như say mê ao ước ko thành.
Skepticism, based on the ideas of Hume, asserts that certainty about anything is impossible, so one can never know for sure whether or not a god exists.
Dựa bên trên những quan niệm của David Hume, chủ nghĩa thiếu tín nhiệm xác định rằng sự xác tín về lắp thêm gì rồi cũng là bất khả thi, do đó tín đồ ta ko lúc nào có thể nhận thấy được sự trường tồn của Chúa Ttránh.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *