Following the bloody but inconclusive Battle of the Wilderness, Grant"s army disengaged from Confederate General Robert E. Lee"s army & moved lớn the southeast, attempting lớn lure Lee into battle under more favorable conditions.

Bạn đang xem: Inconclusive là gì


Sau trận đánh đẫm máu bất phân chiến hạ bại trên Wilderness, quân nhóm miền Bắc của Grant đang tránh lực lượng miền Nam của tướng tá Robert E. Lee để dịch rời về phía đông phái mạnh, cùng với hy vọng dụ Lee vào một trận chiến không giống mà người ta có rất nhiều điểm mạnh hơn.
Some studies have sầu associated larger penises and smaller condoms with increased breakage và decreased slippage rates (& kulturbench.comce versa), but other studies have been inconclusive.
Vài nghiên cứu cho thấy thêm sự đối sánh thân sinh dục nam phệ và bao cao su đặc nhỏ tuổi với tỉ trọng rách nát cao với tỉ trọng tuột thấp (cùng ngược lại), tuy nhiên các phân tích không giống thì không thấy điều này.
This data deficiency is due to the inconclusiveness regarding the distinct separation of Tragulus species, in addition to the laông xã of information on Tragulus javanicus.
Dữ liệu thiếu hụt do ko thuyết phục được Lúc bóc biệt loại nằm trong bỏ ra Tragulus, Hơn nữa không đủ thông tin về loài Tragulus javanicus.
The war was initially inconclusive, as the Italian army got stuông chồng in a long attrition war in the Alps, making little progress và suffering very heavy losses.
Chiến trạng rỡ ban sơ không tất cả kết quả, vì chưng quân Ý bị tấn công vào một trận chiến tnhãi con tiêu hao kéo dãn bên trên hàng Alpes, có được không nhiều tiến triển với chịu tổn định thất vô cùng nặng nề.
Genetic linkage analysis has been inconclusive; many association analyses have had inadequate power.
Sự phân tích liên kết không dẫn cho tóm lại cuối cùng; không hề ít đối chiếu phối kết hợp có sức khỏe không mê thích xứng đáng.
Apart from the cordite handling, the battle was mostly inconclusive, though both the British flagship Lion and Seydlitz were severely damaged.
Ngoài sự kulturbench.comệc liên quan mang đến dung dịch đạn, cuộc chiến phần nhiều bất phân chiến thắng bại, khi cả Lion lẫn Seydlitz hồ hết bị nứt nặng.
After some years of inconclusive war a 30-year peace was signed between the Delian League và the Peloponnesian League (Sparta and her allies).
Sau vài năm không kết quả, 30 năm chủ quyền đã có được ký kết giữa Liên minch Delos cùng Liên minc Peloponnesus (bao hàm Sparta và liên minh của họ).

Xem thêm: Mudslide Là Gì - Nghĩa Của Từ Mudslide Trong Tiếng Việt


Mặc dù cuộc đánh giá thi hài không chỉ dẫn Tóm lại gì, những lời cáo buộc vào Croft, nói ông chăm lo công chúa không đến nơi.
An attempt lớn advance further ended with a hard-fought but inconclusive Battle of Lundy"s Lane on July 25.
Một cố gắng khác nhằm mục đích tiến quân xa hơn thế nữa đã hoàn thành bởi một trận đánh kịch liệt mà lại bất phân chiến hạ bại tại Lundy"s Lane vào ngày 25 mon 7.
There were, in fact, attempts lớn reconstruct metrical qualities of the poetic portions of the Hebrew Bible, e.g. by Gustav Bickell or Julius Ley, but they remained inconclusive (see Biblical poetry).
Trong thực tế, có rất nhiều cố gắng vào bài toán hồi phục Nhịp trong các bài xích Thơ của ghê Hebrew, ví như của Gustav Bickell xuất xắc Julius Ley, nhưng dự án công trình của họ vẫn chưa đủ sức tngày tiết phục.
However, DNA-based ekulturbench.comdence is inconclusive, and the position of the jaguar relative to lớn the other species varies between studies.
Tuy nhiên, bằng chứng DNA là không ttiết phục và địa chỉ của báo đgầy so với những loại không giống thay đổi thân các phân tích.
Nonetheless, since the inconclusive Sokulturbench.comet investigation, the Kosmos-955 argument remains contested.
Tuy nhiên, kể từ thời điểm cuộc khảo sát của Liên Xô không đi mang lại kết quả, lập luận Kosmos-955 vẫn còn đó tạo tranh cãi.
It were inconclusive on Sarah Jean though, they said her demeanor was more like that of a war kulturbench.comctims?
Mặc mặc dù nó không dẫn đến kết luận về Sarah Jean, chúng ta nói thái độ của cô ý ta tương tự nạn nhân chiến tranh hơn?
Điều này buộc bạn Parthia cần thực hiện đáp trả cùng hàng loạt các chiến dịch bất phân chiến thắng bại xảy ra ngơi nghỉ Armenia tức thì tiếp đến.
After several years of inconclusive campaigning, the moderate Athenian leader Nicias concluded the Peace of Nicias (421).
Sau vài ba năm chiến tranh không mang về hiệu quả, fan chỉ huy nhu hòa của Athemãng cầu là Nicias đã ký kết Hòa ước Nicias (421 TCN).
Further, the 1953 letter had been unauthorised and the official reports & maps it had issued were either irrelevant or inconclusive.
Ngoài ra, lá thỏng năm 1953 đã bị chất nhận được và các report chấp nhận cùng bạn dạng đồ vẫn phát hành là không tương quan hoặc ko kết luận.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *