Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

interpolation
*

interpolation /in,tə:pou"leiʃn/ danh từ sự tự ý thêm tự (vào một trong những văn kiện...); tự trường đoản cú ý thêm trường đoản cú (vào một vnạp năng lượng khiếu nại...); tự từ ý thêm tự (vào trong 1 vnạp năng lượng khiếu nại...); đoạn trường đoản cú ý thêm tự (vào trong 1 văn uống kiện...) (toán học) phnghiền nội suy
nội suybackward interpolation formula: cách làm nội suy lùibivariable interpolation: phxay nội suy nhì biếncubic interpolation: phxay nội suy bậc bacubic interpolation: phxay nội suy lập phươngdigital speech interpolation: nội suy tiếng nói của một dân tộc sốelectronic interpolation: phxay nội suy điện tửforward interpolation formula: phương pháp nội suy tiếninterpolation by central difference: phép nội suy bằng sai phân giữainterpolation error: không nên số nội suyinterpolation formula: công thức nội suyinterpolation method: phương pháp nội suyinterpolation polynomial: nhiều thức nội suyinterpolation property: đặc thù nội suyinterpolation search: tìm kiếm nội suyinterpolation series: chuỗi nội suyinverse interpolation: phxay nội suy ngượclinear interpolation: phnghiền nội suy con đường tínhlinear interpolation: nội suy tuyến tínhlogarithmic interpolation: phnghiền nội suy lô-ganonlinear interpolation: sự nội suy phi tuyếnnumerical interpolation: phxay nội suy bằng sốosculatory interpolation: phép nội suy mật tiếpquadratic interpolation: phnghiền nội suy bậc haiquadratic interpolation: phxay nội suy hồi quyregressive interpolation: phnghiền nội suy hồi quytrigonometric interpolation: phnghiền nội suy lượng giácLĩnh vực: toán & tinphnghiền nội suyGiải mê say VN: Phép ước lượng quý hiếm z của một điểm ko được rước chủng loại trên một bề mặt dựa đại lý trên những giá trị z sẽ biết của những điểm bao bọc.bivariable interpolation: phxay nội suy nhị biếncubic interpolation: phép nội suy bậc bacubic interpolation: phép nội suy lập phươngelectronic interpolation: phép nội suy điện tửinterpolation by central difference: phnghiền nội suy bằng không nên phân giữainverse interpolation: phnghiền nội suy ngượclinear interpolation: phxay nội suy con đường tínhlogarithmic interpolation: phép nội suy lô-ganumerical interpolation: phnghiền nội suy bởi sốosculatory interpolation: phxay nội suy mật tiếpquadratic interpolation: phép nội suy bậc haiquadratic interpolation: phép nội suy hồi quyregressive sầu interpolation: phnghiền nội suy hồi quytrigonometric interpolation: phnghiền nội suy lượng giácquy trình nội suyLĩnh vực: xây dựngsự nội suynonlinear interpolation: sự nội suy phi tuyếnthẻ interpolationbộ ghi lên thẻinterpolation by central differencephxay nội quy bởi sai phân giữainterpolation by proportional partsphép nội quy bằng phần tỷ lệinterpolation scalethang biểu nước ngoài sunginterpolation stagetầng nước ngoài suylinear interpolationphnghiền nội tuyến đường tínhnội quysự soán cảisự sửa lénsự thêm giảm (đúng theo đồng) o phnghiền nội suy
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

interpolation

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Interpolation là gì

(mathematics) calculation of the value of a function between the values already known

Bloomberg Financial Glossary

内推法内推法A method of approximating a price or yield that is unknown by using numbers that are known.

Xem thêm:

Investopedia Financial Terms


A method of estimating an unknown price or yield of a security. This is achieved by using other related known values that are located in sequence with the unknown value.
Interpolation is most often used in situations where a table of values is missing data. As an example, some bond tables menu net yields for bonds in a sequence of 1, 3, & 5 years. Interpolation would be used to determine the yield for the 2nd and 4th year. In effect, interpolation is a process of trial & error. Also called linear interpolation.

English Synonym and Antonym Dictionary

interpolationssyn.: insertion interjection interpellation interposition
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *