*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán doanh thu bán cùng hàng hỗ trợ dịch vụ - tài khoản 511, hạch toán doanh thu bán hàng - sản phẩm, thương mại dịch vụ trong một kỳ hoặc các kỳ như vận tải, du lịch, dịch vụ cho thuê BĐS, lợi nhuận hoa hồng đại lý phân phối bán giá chuẩn ... Hạch toán kết chuyển lợi nhuận cuối kỳ.

Bạn đang xem: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

1.1. Thông tin tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ của công ty trong một kỳ kế toán của vận động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và những nghiệp vụ sau:

a) bán hàng hóa: Bán thành phầm do doanh nghiệp cấp dưỡng ra, bán sản phẩm hóa thiết lập vào cùng bán bất động sản nhà đất đầu tư;

b) cung cấp dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng vào một kỳ, hoặc những kỳ kế toán, như cung ứng dịch vụ vận tải, du lịch, dịch vụ thuê mướn TSCĐ theo phương thức cho mướn hoạt động, lệch giá hợp đồng xây dựng....

c) doanh thu khác.

1.2. Điều khiếu nại ghi nhấn doanh thu

a) công ty chỉ ghi thừa nhận doanh thu bán sản phẩm khi đồng thời vừa lòng các đk sau:

- doanh nghiệp đã gửi giao phần nhiều rủi ro và ích lợi gắn tức tốc với quyền tải sản phẩm, mặt hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ lại quyền cai quản hàng hóa như bạn sở hữu hoặc quyền kiểm soát và điều hành hàng hóa;

- doanh thu được xác định tương đối chắc chắn chắn. Khi thích hợp đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã tải theo những điều kiện cụ thể, công ty lớn chỉ được ghi nhận lợi nhuận khi phần đông điều kiện ví dụ đó không hề tồn tại và người tiêu dùng không được quyền trả lại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (trừ ngôi trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới vẻ ngoài đổi lại để đưa hàng hóa, thương mại & dịch vụ khác);

- công ty đã hoặc sẽ thu được công dụng kinh tế từ giao dịch thanh toán bán hàng;

- xác minh được các túi tiền liên quan lại đến giao dịch bán hàng.

b) doanh nghiệp chỉ ghi nhấn doanh thu cung cấp dịch vụ lúc đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- lợi nhuận được xác minh tương đối cứng cáp chắn. Khi đúng theo đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại thương mại dịch vụ đã tải theo những đk cụ thể, công ty chỉ được ghi nhận lệch giá khi đa số điều kiện rõ ràng đó không thể tồn tại và người tiêu dùng không được quyền trả lại thương mại & dịch vụ đã cung cấp;

- công ty lớn đã hoặc đang thu được lợi ích kinh tế tự giao dịch cung ứng dịch vụ đó;

- xác định được phần công việc đã xong xuôi vào thời điểm báo cáo;

- xác minh được túi tiền phát sinh cho thanh toán giao dịch và giá thành để ngừng giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Không ghi nhận lợi nhuận bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với:

- Trị giá bán hàng hóa, vật tư, buôn bán thành phẩm xuất giao cho phía bên ngoài gia công chế biến; Trị giá hàng gửi bán theo cách tiến hành gửi buôn bán đại lý, ký kết gửi (chưa được khẳng định là vẫn bán);

- Số chi phí thu được từ những việc bán thành phầm sản xuất thử;

- những khoản doanh thu vận động tài chính;

- những khoản các khoản thu nhập khác.

Sơ vật dụng chữ T hạch toán thông tin tài khoản 511

*

2.Kết cấu với nội dung tài khoản 511

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản thuế con gián thu bắt buộc nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- các khoản sút trừ doanh thu;

- Kết chuyển doanh thu thuần vào thông tin tài khoản 911 "Xác định tác dụng kinh doanh".

- lệch giá bán sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của chúng ta thực hiện nay trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ, tất cả 4 tài khoản cấp 2:

- tài khoản 5111 - Doanh thu bán sản phẩm hóa:Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và lợi nhuận thuần của khối lượng hàng hóa được khẳng định là đã phân phối trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho những ngành marketing hàng hóa, đồ vật tư, lương thực,...

- tài khoản 5112 - lợi nhuận bán thành phẩm:Tài khoản này dùng làm phản ánh lệch giá và lợi nhuận thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho các ngành cung cấp vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

Xem thêm: Tod Là Gì - Transfer On Death (Tod) Là Gì

- tài khoản 5113 - Doanh thu hỗ trợ dịch vụ:Tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu và lệch giá thuần của khối lượng dịch vụ sẽ hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được khẳng định là đã phân phối trong một kỳ kế toán. Tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành marketing dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ thương mại công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ thương mại kế toán, kiểm toán,...

- thông tin tài khoản 5118 - lợi nhuận khác:Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng bán, thanh lý bđs nhà đất đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá của nhà nước…

3.Cách hạch toán Doanh thu bán sản phẩm cung cấp dịch vụ một vài nghiệp vụ:

3.1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm), sản phẩm hoá, dịch vụ đã được khẳng định là đã cung cấp trong kỳ kế toán:

a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, bất động sản chi tiêu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường, kế toán phản ảnh doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ theo giá bán bán chưa tồn tại thuế, các khoản thuế gián thu yêu cầu nộp (chi ngày tiết từng loại thuế) được tách bóc riêng ngay lúc ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT đề nghị nộp theo cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá chỉ thanh toán)

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

có TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp nhà nước.

b) Trường hợp không bóc tách ngay được các khoản thuế bắt buộc nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu bao hàm cả thuế đề xuất nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế đề nghị nộp cùng ghi bớt doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

bao gồm TK 333 - Thuế và những khoản nên nộp đơn vị nước.

c. Ngôi trường hợp, doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ vạc sinh bởi ngoại tệ:

- Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ sẽ thu hoặc đề nghị thu, kế toán phải địa thế căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ kinh tế để quy đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán nhằm hạch toán vào thông tin tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ".

- trường hợp gồm nhận chi phí ứng trước của người tiêu dùng bằng nước ngoài tệ thì lợi nhuận tương ứng cùng với số chi phí ứng trước được ghi dìm theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận ứng trước, phần lợi nhuận tương ứng với số tiền còn sót lại được ghi dấn theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm ghi thừa nhận doanh thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chưa tồn tại thuế)

tất cả TK 333 - Thuế và những khoản yêu cầu nộp công ty nước

3.2. Khi bán hàng hoá theo cách thức trả chậm, trả góp:

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán đề đạt doanh thu bán sản phẩm theo giá cả trả tiền ngay chưa có thuế, ghi :

Nợ TK 131 - phải thu của khách hàng hàng

có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán trả tiền ngay chưa tồn tại thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp nhà nước (3331, 3332).

gồm TK 3387 - lệch giá chưa tiến hành (chênh lệch thân tổng số tiền theo giá cả trả chậm, trả dần với giá thành trả chi phí ngay).

Định kỳ, ghi nhận lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, mua trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa thực hiện

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

3.3. Khi cho thuê hoạt động TSCĐ và mang lại thuê chuyển động bất đụng sản đầu tư, kế toán phản ánh doanh thu phải cân xứng với thương mại dịch vụ cho thuê chuyển động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất đụng sản đầu tư chi tiêu đã kết thúc từng kỳ. Khi tạo ra hoá đơn thanh toán tiền thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của doanh nghiệp (nếu chưa nhận ra tiền ngay)

Nợ những TK 111, 112 (nếu nhận được tiền ngay)

có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

gồm TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp.

- Trường vừa lòng thu trước tiền các kỳ về mang đến thuê vận động TSCĐ và cho thuê vận động bất rượu cồn sản đầu tư chi tiêu :

- Khi thừa nhận tiền của bạn trả trước về cho thuê chuyển động TSCĐ và mang lại thuê chuyển động bất hễ sản chi tiêu cho các kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước)

gồm TK 3387- lợi nhuận chưa tiến hành (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

gồm TK 3331- Thuế GTGT đề xuất nộp.

- Định kỳ, tính cùng kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

bao gồm TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

- Số tiền phải trả lại cho người sử dụng vì thích hợp đồng mang đến thuê chuyển động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất rượu cồn sản đầu tư không được tiến hành tiếp hoặc thời hạn thực hiện ngắn lại thời gian sẽ thu chi phí trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- doanh thu chưa thực hiện (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT cần nộp (số tiền trả lại cho mặt thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê gia tài không được thực hiện)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về kulturbench.com

kulturbench.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. /p>

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |

B52 CLUB - Cổng game bài đổi thưởng VN


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2023 BY kulturbench.com