Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy phải vừa đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là


+) nO = nCO

+) quan sát vào đáp án thấy số oxi hóa tối đa của Fe, Cr là +3

Bảo toàn e => nM

$ o dfracn_Mn_O$ → CTPT


nO = nCO = 0,8 mol ; $n_SO_2 = 0,9,mol$

Nhìn vào giải đáp thấy số oxi hóa cao nhất của Fe, Cr là +3


*

→ $n_M, = dfrac0,9.23 = 0,6,mol$

$ o dfracn_Mn_O = dfrac0,60,8 = dfrac34$ →MxOy là Fe3O4


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn m gam oxit mxoy cần vừa đủ 17 92 lít khí co

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo trang bị tự tăng cao tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các thử nghiệm sau:

(a) cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự vào dãy nạm điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim nhiều loại đều tính năng được với hỗn hợp HCl dẫu vậy không chức năng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X tất cả hai muối hạt và chất rắn Y tất cả hai kim loại. Nhị muối trong X cùng hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu hợp có Fe và Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhị muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối vào X là


Kim các loại M phản nghịch ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, fe vào dung dịch cất Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M làm phản ứng với Cl2, thu được muối hạt X. Mang đến M tính năng với hỗn hợp HCl, thu được muối hạt Y. đến Cl2 chức năng với dung dịch muối Y thu được muối X. Kim loại M là


Cho khí teo (dư) bước vào ống sứ nung rét đựng tất cả hổn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Mang sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm các kim một số loại được pha trộn trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp hóa học nóng tan của bọn chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ trang bị trên, từng mũi tên là 1 trong những phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là rất nhiều chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau bội nghịch ứng nhận được 23,0 gam chất rắn cùng thể tích hỗn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 phản nghịch ứng vừa đủ với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X có 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bội nghĩa vào dung dịch HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc tình trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Ag bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tốt nhất của N+5 ) với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam hóa học rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO cùng H2 làm phản ứng với cùng 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 cùng H2. Cho tổng thể X tác dụng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tỷ lệ thể tích khí co trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự phá hủy kim các loại hoặc kim loại tổng hợp do công dụng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quy trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong các số ấy kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Chisel Là Gì - Nghĩa Của Từ Chisel, Từ Chisel Là Gì

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng ăn mòn kim loại là bào mòn hóa học tập và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó các electron của sắt kẽm kim loại được gửi trực sau đó các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim loại bị làm mòn do công dụng của dung dịch chất điện li và khiến cho dòng electron di chuyển từ rất âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: thực hiện thí nghiệm theo công việc sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc tiếp liền với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh vừa lòng kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *