obsequious·base·basely·courtly·cower·kotow·menial·slakulturbench.comsh·subserkulturbench.coment

*
kowtow
They were obsequious & serkulturbench.comle và did not presume to talk lớn their masters as if they were their equals.

Bạn đang xem: Khúm núm


Tiền còn có thể cài sự nịnh hót, sự khúm núm, sự tâng bốc, ngay cả khiến cho một vài ba bạn bè độc nhất thời với ân cần.
It may also buy adulation, compliance, or flattery, even producing a few temporary and obliging friends.
Nô lệ trên toàn nền cùng hòa, khúm núm với biết ơn ông nhà, vào tương đối nhiều năm, đang thoát ra và bội nghịch đi theo sự trỗi dậy của huyền thoại Spartacus.
Slaves across the Republic, humble and grateful khổng lồ their masters for so many years, have sầu broken to lớn treachery in the wake of ever expanding legend of Spartacus.

Xem thêm:


Báo cáo cho biết: “Chỉ sau vài ba ngày, hầu hết bắt đầu chửi rủa cùng tiếp tục hành hung tù túng nhân bởi đủ lắp thêm hình phạt. Trong lúc đó, các phạm nhân nhân thì trnghỉ ngơi yêu cầu run sợ với khúm núm”.
“Within a few days,” it was reported, “most of had become abusive sầu và bullying, meting out frequent punishments, while the prisoners had become cowed & subserkulturbench.coment.”
1921 – Chân dung cuộc sống của loài côn trùng nhỏ (Ze života hmyzu), có cách gọi khác là Kịch Côn trùng hoặc Đời Côn trùng, cùng với Josef Čapek, một trò châm biếm về loài côn trùng có những công năng không giống nhau của nhỏ người: bướm trường đoản cú mãn, nhẹ dạ, bọ cánh cứng tứ lợi, khúm núm.
1921 – Pictures from the Insects" Life (Ze života hmyzu), also known as The Insect Play or The Life of the Insects, with Josef Čapek, a satire in which insects stvà in for various human characteristics: the flighty, vain butterfly, the obsequious, self-serkulturbench.comng dung beetle.
Đồng thời, sự nghiệp thiết yếu trị của ông với văn bản của cuốn nắn Chronographia sẽ làm cho giới phê bình nhìn nhận và đánh giá ông nhỏng một kẻ khúm núm cùng thời cơ, vì lập trường tỏ vẻ không có óc phê phán so với một trong những nhà vua và vày tốt cố lòng đổi dạ về khía cạnh chính trị trong suốt đời mình.
At the same time, his political career and the contents of his Chronographia have led commentators to lớn characterize hlặng as obsequious and opportunistic, because of his ostensibly uncritical stance towards some of the emperors và because of the many shifts in his political loyalty over the course of his life.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *