vợ·quí cô·phụ nữ·thưa phu nhân·bà chủ·bạn yêu·đái thư·đài gương·bọn bà·Lady
An aristocratic title for a woman; the wife of a lord and/or a woman who holds the position in her own right; a title for a peeress, the wife of a peer or knight, and the daughters và daughters-in-law of certain peers.+8 khái niệm

*

NURSE Well, sir; my mistress is the sweechạy thử lady. -- Lord, Lord! when"twas a little prating thing, -- O, there"s a nobleman in town, one Paris, that would fain lay knife aboard; but she, good soul, had as lief see a toad, a very toad, as see hyên.

Bạn đang xem: Lady là gì


Y TÁ Vâng, thưa ông, ý trung nhân của tôi là tín đồ phú nữ ngọt ngào và lắng đọng. -- Chúa, Chúa! khi ́TWAS một điều prating ít, - O, there"sa đơn vị quý tộc vào đô thị, 1 trong Paris, đã sẳn lòng đặt bé dao trên tàu, mà lại cô, linh hồn, gồm nlỗi lief bắt gặp một bé cóc, một nhỏ cóc siêu, nhỏng nhận thấy anh ấy.
Mary Ann Todd Lincoln (December 13, 1818 – July 16, 1882) was the wife of the 16th President of the United States, Abramê mẩn Lincoln, và as such the First Lady of the United States from 1861 to 1865.
Mary Ann Lincoln (nhũ danh: Todd, 13 mon 12 năm 1818 – 16 tháng 7 năm 1882) là phu nhân của tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Abramê mệt Lincoln, bà là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ thời điểm năm 1861 cho năm 1865.
Our Wrens intercept thousands of radio messages a day, và khổng lồ the lovely young ladies of the Women"s Royal Navy, they"re nonsense.
Các phụ nữ hải quân tích lũy hàng ngàn thông điệp radio mỗi ngày. Và dưới mắt những nhân kulturbench.comên chị em Hải quân Hoàng gia, chúng đa số bất nghĩa.

Xem thêm:


(While his mother Lady He was alive, she curbed his wasteful tendencies, but after her death, those tendencies grew more and more.)
(Khi Hà thị còn sống, vẫn kìm giữ xu thế hoang giá tiền của ông, tuy vậy sau thời điểm bà chết thật, các khuynh hướng này còn có Xu thế cách tân và phát triển.)
(However, as Wang Yanzheng was not mentioned on the tombstone of Wang Shenzhi"s wife Lady Ren Neiming, he was likely born after Lady Ren"s death in 918.)
(Tuy nhiên, bởi vì Vương Diên Chính không được nhắc bên trên bia mộ của phu nhân Nhâm Nội Minch của Vương Thẩm Tri, có lẽ rằng ông hình thành sau thời điểm Nhâm phu nhân tắt hơi năm 918.)
In a statement khổng lồ the press regarding India"s death, a spokesperson for First Lady noted that the family was deeply saddened by their cat"s death, and went on lớn say India was a beloved member of the Bush family for almost two decades.
Trong một tuyên ổn tía với báo mạng về cái chết của India, fan vạc ngôn của Đệ độc nhất vô nhị phu nhân xem xét rằng mái ấm gia đình vẫn cực kì khổ cực trước chết choc của nhỏ mèo của họ, với tiếp tục bảo rằng India là 1 thành kulturbench.comên thương mến của mái ấm gia đình Bush trong gần nhì thập kỷ và nó sẽ rất được lưu giữ mang đến. ^ a ă â b “"First Feline" India dead at 18”.
Notable subsequent releases include the foreign film, Princess Yang Kwei-Fei (Most Noble Lady), released in US theaters in September 1956, The Missouri Traveler in March 1958, & The Big Fisherman in July 1959 (the first third-buổi tiệc ngọt production financed by Disney).
Các sản phẩm đáng chú ý tiếp đến của mình tất cả bộ phim truyền hình nước ngoài, Yang Kwei Fei (Người bọn bà đẳng cấp và sang trọng nhất), sản xuất tại những rạp ở Mỹ vào tháng 9 năm 1956, The Missouri Traveler trong tháng 3 năm 1958, cùng The Big Fisherman vào thời điểm tháng 7 năm 1959 (bộ phim vì thương hiệu sản phẩm tía thêm vào đầu tiên được cung ứng tài thiết yếu bởi Disney).
She released the live sầu album Lady Croissant in 2007, và her greachạy thử hits album Best Of... was released in nước Australia in 2012.
Cô thành lập album thẳng Lady Croissant vào khoảng thời gian 2007, và album tuyển tập Best Of... được xây dừng trên Úc năm 2012.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *