Thế nên, mặc dù chúng ta cảm giác lười biếng tới đâu đi chăng nữa, thực ra, cơ bạn dạng mà lại nói, cũng chưa phải là bạn đang không làm gì đâu.

Bạn đang xem: Lazy là gì


If we vì things “as to Jehovah,” we will have sầu the right attitude and will not be affected by the selfish, lazy “air” of this world.
Nếu họ thao tác “cũng như hầu-vấn đề Chúa <Đức Giê-hô-va>”, bọn họ có thái độ đúng và không bị ảnh hưởng vì “không khí” vị kỷ, lười biếng của trần gian này.
Popular Science article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. government airline Janet hides in plain site", news.com.au
Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2010. Popular Science article Lazy G Ranch article Dreamlandresort.com – Janet "U.S. government airline Janet hides in plain site", news.com.au
At times they seem khổng lồ be lazy và lethargic, but they have the ability khổng lồ move with surprising speed.
The boss would certainly come with the doctor from the health insurance company & would reproach his parents for their lazy son và cut short all objections with the insurance doctor"s comments; for hyên ổn everyone was completely healthy but really lazy about work.
Ông chủ chắc chắn là sẽ đến với bác sĩ tự các công ty bảo hiểm y tế cùng vẫn trách cha mẹ đến nam nhi lười biếng của mình và giảm nthêm toàn bộ các phản so với chủ ý của bác bỏ sĩ bảo hiểm, đến anh ta toàn bộ phần lớn tín đồ đã trọn vẹn trẻ trung và tràn trề sức khỏe cơ mà thực thụ lười biếng về công kulturbench.comệc.
Whitaker"s left eye ptosis has been called "intriguing" by some critics và gives hyên ổn "a lazy, contemplative look".
Vết đôi mắt trái của Whitaker được rất nhiều công ty phê bình Gọi là "hấp dẫn" cùng mang lại anh ta "một cái nhìn lười biếng, chiêm ngắm".
(Luke 21:34, 35) Drinking does not have sầu to lớn reach the level of drunkenness before it makes a person drowsy and lazy —physically as well as spiritually. —12/1, pages 19-21.
(Lu-ca 21:34, 35) Dù không đến mức say sưa, câu hỏi uống rượu những có thể tạo nên một người lử đử và uể oải—về phương thơm diện thể chất tương tự như linh nghiệm.—1/12, trang 19-21.

Xem thêm:


The American artist William Van Horn also introduced a new character: Rumpus McFowl, an old & rather corpulent Duck with a giant appetite và laziness, who is first said khổng lồ be a cousin of Scrooge.
Họa sĩ Mỹ William van Horn cũng đã ra mắt một nhân vật dụng mới: Rumpus McFowl, một con vịt già và phệ, hay ăn đủ và ít làm kulturbench.comệc, được nói đến lần trước tiên như là 1 fan đồng đội họ của Scrooge.
But Paul certainly was not saying: ‘All Cretung Christians lie and are injurious, lazy, và gluttonous.’
Nhưng chắc chắn Phao-lô ko nói: «Tất cả tín trang bị đấng Christ bên trên đảo Cơ-rết nói dối, là trúc dữ, lười biếng cùng mê man ăn» (Tkhông nhiều 1:5-12).
While the film was criticized for its "overdone clichés", Jon Frosch of The Hollywood Reporter wrote of Cooper"s performance, "the actor gives a fully engaged performance that almost makes us want to forgive the mokulturbench.come"s laziness.
Trong Khi bộ phim bị chỉ ra rằng "làm cho quá", Jon Frosch của The Hollywood Reporters nhận định rằng "trình diễn của nam giới diễn kulturbench.comên bao gồm vẫn khiến cho chúng ta tha sản phẩm mang lại vấn đề bộ phim truyền hình nhàm chán tới tầm như thế nào.
Well, brethren, in like manner, I fear that there are too many men who have been given the authority of the priesthood but who laông xã priesthood power because the flow of power has been blocked by sins such as laziness, dishonesty, pride, immorality, or preoccupation with things of the world.
Thưa những đồng đội, tựa như những điều đó, tôi sợ rằng có rất nhiều bạn bầy ông đã được ban mang lại thẩm quyền của chức tứ tế nhưng lại thiếu hụt gia thế của chức tư tế vì chưng cái gia thế đó đã bị ngăn chặn do lầm lỗi như thể tính lười biếng, ác nghiệt, kiêu kỳ, sự vô đạo đức nghề nghiệp, hoặc mọt bận tâm cùng với mọi đồ hóa học của trần thế.
Lúc kể tới phương pháp họ sinh sống theo hồi âm ra làm sao, chúng ta rất cần phải ko đáp ứng với thói lười biếng hoặc kháng đối.
We are lớn learn our duty from the Lord, & then we are khổng lồ act in all diligence, never being lazy or slothful.
Chúng ta cần học hỏi và giao lưu nghĩa vụ của mình tự Chúa và rồi siêng năng thi hành, không hề lười biếng hoặc chây lười.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *