Legal counsel là một cụm từ Tiếng Anh được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật, dịch ra nghĩa tiếng Việt có nghĩa là cố vấn pháp lý. Legal counsel dùng để chỉ một vị trí công việc trong lĩnh vực pháp luật – cố vấn pháp lý.

Bạn đang xem: Legal counsel là gì


Hiện nay việc học tập và sử dụng tiếng Anh ngày càng phổ biến. Do đó, việc dùng các thuật ngữ tiếng Anh là rất phổ biến. Legal counsel là một ví dụ.

Legal counsel là gì? Để hiểu rõ về nội dung này Chúng tôi xin mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây về Legal counsel là gì?

Legal counsel là gì?

Legal counsel là một cụm từ Tiếng Anh được sử dụng trong lĩnh vực pháp luật, dịch ra nghĩa tiếng Việt có nghĩa là cố vấn pháp lý. Legal counsel dùng để chỉ một vị trí công việc trong lĩnh vực pháp luật – cố vấn pháp lý.

Legal counsel hay cố vấn pháp lý là người chịu trách nhiệm trực tiếp đưa ra những trợ giúp về mặt pháp lý cho khách hàng để khách hàng có thể tự giải quyết một những nội dung công việc của mình.

Cố vấn pháp lýthực hiện công việc là xác định những vấn đề mà khách hàng đang đối mặt, tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của họ, từ đó mà đưa đến có khách hàng những giải pháp nhằm giúp khách hàng thực hiện công việc một cách có hiệu quả hoặc có thể hiểu là giúp khách hàng hiểu rằng những hành động nào mà họ có thể được thực hiện hay không được thực hiện.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Virgin Là Gì, Nghĩa Của Từ Virgin Trong Tiếng Việt

Trong doanh nghiệp cũng thường có các Cố vấn pháp lý, người thực hiện cố vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề chính sách, pháp luật liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp thực hiện công việc kinh doanh phù hợp với quy định tránh những tranh chấp xảy ra, từ đó mà tạo uy tín và sự phát triển cho doanh nghiệp.

*

Một số Thuật ngữ liên quan đến pháp luật

+ Paralegal

Paralegal là từ tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt với nghĩa là trợ lý pháp lý. Họ là những người làm việc tại các văn phòng luật sư, các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, chính phủ… nhằm làm các công việc giúp hỗ trợ luật sư về các vấn đề như: chuẩn bị giấy tờ, soạn các văn bản, đơn thư, nghiên cứu hồ sơ vụ án, vụ việc… và các công việc khác theo yêu cầu của Luật sư và tổ chức mà họ làm việc.

+ Partnership

Partnership là từ Tiếng Anh dịch ra nghĩa Tiếng Việt có nghĩa là Công ty Hợp danh

Theo quy định tại điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công hợp danh như sau:


“ 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.”


+ Legislation

Legislation là một thuật ngữ tiếng Anh được dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là Pháp luật, pháp chế. Thuật ngữ này thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực pháp luật.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *