one of many small organs in the body toàn thân that remove infectious cells, germs, etc. from tissues in the body:

Bạn đang xem: Lymphadenopathy là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


one of many small organs in the toàn thân that produce White blood cells, which the toàn thân needs lớn fight infection
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition to lớn parents và children

Về bài toán này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

Xem thêm: Cách Làm Bánh Waffle Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Chọn Máy Làm Waffle

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *