Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

maturity date
*

ngày đáo hạn
ngày đáo hạnngày đến hạnngày tháng đáo hạnGiải thích VN: 1. Ngày tháng theo đó số vốn của giấy nợ, hối phiếu, chứng từ chấp nhận (của ngân hàng) trái phiếu hay các công cụ nợ khác đến ngày đáo hạn và được chi trả. Cũng giống như thế, đó là ngày kết thúc hay ngày đáo hạn theo đó nợ trả từng kỳ (trả góp) phải được trả hết. 2. Trong việc chuyển giao sở hữu tài khoản thu (factoring), ngày tháng đáo hạn là ngày tháng đáo hạn trung bình của tài khoản thu được chuyển giao, khi người được chuyển giao (factor) gửi trực tiếp tiền hằng tháng đến người bán số tài khoản thu đã bán.thời điểm đến hạn (thanh toán)

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

MATURITY DATE

Ngày đến hạn Thời điểm chi trả các quyền lợi quy định trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp sau khi người được bảo hiểm chết hoặc hợp đồng bảo hiểm hết hạn.

Bạn đang xem: Maturity date là gì


*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

maturity date

Từ điển WordNet


n.


Bloomberg Financial Glossary

到期日到期日Usually used for bonds. Date that the bond finishes and is paid off. Date on which the principal amount of a note, draft, acceptance, bond, or other debt instrument becomes due and payable.

Xem thêm:

Investopedia Financial Terms


The date on which the principal amount of a note, draft, acceptance bond or other debt instrument becomesdue and is repaid to the investor and interest payments stop. It is also the termination or due date on which an installment loan must be paid in full.
The maturity date tells you whenyou will get your principal back and forhow long you will receive interest payments. However, it is important to note that some debt instruments, such as fixed-income securities, are "callable", which means that the issuer of the debt is able to pay back the principal at any time.Thus, investors should inquire, before buying any fixed-income securities, whether the bond is callable or not.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *