Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

maturity date
*

ngày đáo hạn
ngày đáo hạnngày mang lại hạnngày tháng đáo hạnGiải phù hợp VN: 1. Ngày mon Từ đó số vốn của giấy nợ, hối hận phiếu, hội chứng trường đoản cú gật đầu (của ngân hàng) trái khoán giỏi các chế độ nợ khác mang lại ngày đáo hạn và được chi trả. Cũng hệt như cụ, sẽ là ngày dứt giỏi ngày đáo hạn Từ đó nợ trả từng kỳ (trả góp) cần được trả hết. 2. Trong việc chuyển giao cài tài khoản thu (factoring), ngày tháng đáo hạn là ngày tháng đáo hạn mức độ vừa phải của tài khoản nhận được chuyển nhượng bàn giao, lúc bạn được chuyển nhượng bàn giao (factor) gửi thẳng chi phí hằng mon mang lại người bán số tài khoản thu vẫn phân phối.thời điểm đến chọn lựa hạn (thanh toán)

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

MATURITY DATE

Ngày mang lại hạn Thời điểm đưa ra trả những quyền lợi vẻ ngoài trong đúng theo đồng bảo đảm nhân tbọn họ hỗn hợp sau thời điểm người được bảo hiểm bị tiêu diệt hoặc vừa lòng đồng bảo hiểm hết hạn sử dung.

Bạn đang xem: Maturity date là gì


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

maturity date

Từ điển WordNet


n.


Bloomberg Financial Glossary

到期日到期日Usually used for bonds. Date that the bond finishes and is paid off. Date on which the principal amount of a note, draft, acceptance, bond, or other debt instrument becomes due & payable.

Xem thêm:

Investopedia Financial Terms


The date on which the principal amount of a note, draft, acceptance bond or other debt instrument becomesdue và is repaid to lớn the investor và interest payments stop. It is also the termination or due date on which an installment loan must be paid in full.
The maturity date tells you whenyou will get your principal back and forhow long you will receive sầu interest payments. However, it is important khổng lồ note that some debt instruments, such as fixed-income securities, are "callable", which means that the issuer of the debt is able khổng lồ pay back the principal at any time.Thus, investors should inquire, before buying any fixed-income securities, whether the bond is callable or not.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *