... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Tam Xuân 2, ngày 23 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN ( Từ tháng 9/2009 đến tháng ... kiểm tra việc thu; chi các khoản ngoài ngân sách. - Báo cáo cụ thể các hoạt động của Ban thanh tra vào cuộc họp Hội Đồng Sư Phạm cuối năm học 2010 – 2011. Báo cáo những nội dung lớn cần làm của Ban ... kì. Ban thanh tra còn phối kết hợp với hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm tra trực tiếp việc đánh giá tác phong của học sinh và xếp loại thi đua của từng lớp. Những kiến nghị của Ban Thanh Tra...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo của ban thanh tra nhân dân xã


*

... Hạnh phúc BAN THANH TRA NHÂN DÂN Tam Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN ( từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2010)I/ Công tác tổ chức:1) Ban thanh tra nhân dân được ... chiếm nhiều thời gian. - Năng lực của BTTND còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều công việc.II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:1) Ban thanh tra nhân dân được hội nghị CBCC bầu / 9 / 2009 ... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN (Học kỳ I năm học : 2010- 2011)I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: - Tổng số CBGVNV: 25 đ/c. - Tổng số học sinh: 285 em1. Thuận lợi: - Trường được sự quan tâm của...
*

... ----------------------------- Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2004 - 2006 I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2006 Ban TTND trờng THCS Quảng Tiến ... tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cơng trong trờng học. II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND nhiệm kỳ 2004 - 2006 1) Giám sát việc thực hiện chủ trơng chính sách của ... trờng. 5- Kết luận của BTTND Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ...
*

... 2010BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2009-2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011 - Thực hiện theo điều 58 luật thanh tra về thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân. - ... giải quyết các khiếu nại, tố cáo và giám sát, kiểm tra hoạtđộng trong nhà trường năm học 2010-2011. Ban Thanh tra nhân dân trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than báo cáo kết quả thựchiện nhiệm vụ ... sát, kiểm tra hoạt động của nhà trường:1./Tư tưởng chính trị: - Toàn thể CB-GV-CNV trong nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương,đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước....

Xem thêm:


*

... lập - Tự do - Hạnh phúc Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2007 - 2009I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2007 - 2009 Ban TTND trờng THCS An Ninh ... tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằmđảm bảo dân chủ kỷ cơng trong trờng học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTNDnhiệm kỳ 2007 - 20091) Giám sát việc thực hiện chủ trơng chính sách của ... trờng.5- Kết luận của BTTNDQua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTNDnhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý,các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ...
*

... Tự do - Hạnh phúc Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dân Năn học : 2009 - 2010I - Đặc điểm tình hình Ban thanh tra nhân dân năm học 2009-2010 : Ban thanh tra nhân dân trờng THCS MY ... Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện của Ban thanh tra nhân dân trờng THCS Vânsơn trong năm học 2009-2010 An Châu, ngày 28 tháng 09 năm 2010 Chủ tịch công đoàn Trởng ban thanh tra 3 ... Hà Thị TAm Trởng ban 2- Đ/c Nguyễn Văn Nam ủy viên Ban thanh tra nhân dân trờng THCS An Châu đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn đểtiến hành làm việc dới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công...

Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở


... Tự do - Hạnh phúc kế hoạch hoạt động ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2006 - 2008I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2006 Ban TTND trờng THCS Quảng Tiến đợc kiện ... tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằmđảm bảo dân chủ kỷ cơng trong trờng học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTNDnhiệm kỳ 2004 - 20061) Giám sát việc thực hiện chủ trơng chính sách của ... trờng.5- Kết luận của BTTNDQua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTNDnhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý,các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ...
... lập - Tự do - Hạnh phúc Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2007 - 2010I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2007 - 2010 Ban TTND trờng THCS Yên Thạch ... tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cơng trong trờng học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTNDnhiệm kỳ 2007 - 20101) Giám sát việc thực hiện chủ trơng chính sách của ... trờng.5- Kết luận của BTTNDQua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *