Báo cáo review hồ sơ lời khuyên chỉ định thầu là gì? Thuật ngữ giờ Anh liên quan? Mẫu báo cáo theo quy định mới nhất? xem xét khi soạn thảo?


Đánh giá bán hồ sơ lời khuyên chỉ định thầu là công việc phải thực hiện theo luật. Đảm bảo trong công dụng các quy trình tìm kiếm nhà thầu phù hợp. Cho nên vì vậy mà báo cáo kết quả review hồ sơ buộc phải được lập bởi văn bản. Thực hiện việc phân tích, tấn công giá kết quả thông qua nhiệm vụ chuyên môn. Công việc này làm phản ánh kết quả thông qua các dữ liệu hỗ trợ theo mẫu. Mẫu report được cơ quan bao gồm thẩm quyền lý lẽ để thống tốt nhất về hình thức và câu chữ triển khai. Cũng giống như thuận lợi đến các bên trong cung cấp hay theo dõi thông tin report liên quan.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp

Căn cứ pháp lý:

– chính sách Đấu thầu năm 2013;

– Thông bốn số 23/2015/TT-BKHĐT của bộ Kế hoạch với Đầu tư: Quy định cụ thể lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu.

*
*

Luật sư tư vấn lao lý miễn phí qua smartphone 24/7: 1900.6568


Mục lục bài xích viết


1. Report đánh giá hồ sơ lời khuyên chỉ định thầu là gì?

Báo cáo review hồ sơ đề xuất được tiến hành trong quy trình đấu thầu. Đây là các bước của tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có tương quan đến vận động lựa lựa chọn nhà thầu. Được thực hiện thông qua câu hỏi kiểm tra, nhận xét gắn với chuyên môn, với phản ánh bởi văn bạn dạng báo cáo.

Đây là văn bản về lập report đánh giá bán hồ sơ dự thầu đối với gói thầu trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của chế độ Đấu thầu năm 2013. Khi thực hiện đánh giá, phải để ý đến toàn diện cho các tiêu chuẩn sau:

+ thông qua các tiêu chí về tính hòa hợp lệ;

+ Đánh giá bán về năng lượng và gớm nghiệm;

+ Đánh giá kỹ thuật với giá.

Mang mang lại các kết luận tổng hợp trong nội dung report theo quy định. Cũng như cung cấp thông tin hiệu trái trong công tác review chuyên môn. Giúp các chủ thể tất cả quyền và tiện ích liên quan tiếp cận báo cáo, sử dụng report làm căn cứ trong buổi giao lưu của đơn vị mình.

Nội dung report sẽ bao gồm:

Thông tin cơ phiên bản về giới thiệu gói thầu, dự án. Đây chính là đối tượng tất cả các hoạt động liên quan liêu trong tìm kiếm đơn vị thầu. Tương tự như thực hiện câu hỏi đánh giá tác dụng hồ sơ đề xuất chỉ định thầu.

Kết quả reviews hồ sơ dự thầu của ban ngành thực hiện. Phản ảnh trong quá trình phân tích, gửi ra kết luận chuyên môn.

Đưa ra tóm lại và kiến nghị liên quan. Đây là nội dung đặc trưng nhất mà những bên gồm quyền lợi, nhiệm vụ liên quan liêu quan tâm.

Ý con kiến bảo lưu.

Các quá trình chuyên môn được triển khai thông qua những mẫu thực hiện đánh giá. Bao gồm:

+ Nội dung đánh giá tính phù hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

+ Đánh giá tính phải chăng của làm hồ sơ vụ thầu

+ Đánh giá chỉ về năng lực và kinh nghiệm

+ Đánh giá bán về kĩ thuật.

Trong nội dung bài viết này, chúng ta đọc hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu đánh giá chuyên môn TẠI ĐÂY

2. Thuật ngữ tiếng Anh liên quan:

Đánh giá bán hồ sơ khuyến nghị chỉ định thầu giờ Anh là Evaluation of the proposal for appointment of a contractor.

3. Mẫu báo cáo theo quy định bắt đầu nhất:

_______

Số: ….. /………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

__, ngày____ tháng____ năm____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Gói thầu _____ 

thuộc dự án _____ 

Kính gửi: _____

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Reviews chung về dự án và gói thầu

Phần này nêu bao quát về dự án, gói thầu và các văn bạn dạng pháp lý là đại lý để tiến hành gói thầu:

Các văn phiên bản pháp lý tương quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

2. Tổ chuyên gia

a) cơ sở pháp lý thành lập và hoạt động tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được ____ ên bên mời thầu/tổ chức tư vấn hoặc tổ chức triển khai đấu thầu chăm nghiệpthành lập theo ra quyết định số _____  để thực hiện reviews HSĐX gói thầu _____  thuộc dự án ____ .

Trường hợp Chủ đầu tư chi tiêu thuê tổ chức tư vấn hoặc tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp hóa đánh giá bán HSĐX thì bổ sung nội dung sau: Căn cứ phù hợp đồng số ____ ngày ____  giữa ____  và ____  về bài toán thuê tổ chức/đơn vị đánh giá HSĐX gói thầu _____  thuộc dự án ____ .

b) nguyên tố tổ chuyên gia:

Phần này trình bày số lượng, chúng ta tên, chức vụ, vị trí và phân công các bước cụ thể của những thành viên trong tổ chuyên viên tại Bảng số 1.

Xem thêm: System Testing Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm System Testing Là Gì

Bảng số 1

Stt Họ và tên Chức vụ, địa điểm trong tổ siêng gia Phân công công việc

c) phương pháp làm việc của tổ siêng gia:

Phần này nêu phương thức làm việc của tổ chuyên gia, cắt cử công việc, thời hạn hoàn thành… ngôi trường hợp bao gồm quy chế thao tác của tổ chuyên gia thì chỉ việc đính kèm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi mtv trong tổ chuyên viên có ý kiến khác hoàn toàn so với phần lớn các thành viên khác. Ý loài kiến bảo giữ của thành viên kia (nếu có) bắt buộc được nêu trong Mục IV report này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐX

1. Hiệu quả kiểm tra sự thống độc nhất giữa bản gốc và bạn dạng chụp

Căn cứ vào tác dụng kiểm tra sự thống độc nhất vô nhị giữa phiên bản gốc với các phiên bản chụp của HSĐX do mặt mời thầu thực hiện, hiệu quả kiểm tra sự thống duy nhất giữa phiên bản gốc với các bạn dạng chụp được tổng đúng theo theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

Stt Nội dung không thống nhất Ghi chú
Bản gốc Bản chụp

2. Kiểm tra, review tính vừa lòng lệ của HSĐX

a) bên trên cơ sở đánh giá tính thích hợp lệ của HSĐX(lập theo mẫu số 1); review vềtính hợp lệ của từng HSĐX (lập theo chủng loại số 2), kết quả review về tính hòa hợp lệ của từng HSĐX được tổng vừa lòng theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

Kết luận Ghi chú
Đạt Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hòa hợp HSĐX không hợp lệ(kể cả sau khi nhà thầu té sung, làm rõ HSĐX).

c) những nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX nhằm chứng tỏ tư bí quyết hợp lệ ở trong phòng thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu ngã sung, hiểu rõ HSĐX của bên mời thầu cùng văn phiên bản bổ sung, nắm rõ HSĐX ở trong phòng thầu (kể cả ngôi trường hợp nhà thầu tự ngã sung, hiểu rõ HSĐX).

3. Kết quả đánh giá bán về năng lượng và khiếp nghiệm

a) trên cơ sở đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của từng công ty thầu (lập theo mẫu số 3), kết quả reviews nội dung này được tổng đúng theo theo Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

Kết luận Ghi chú
Đạt Không đạt

b) Thuyết minh các trường thích hợp không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về năng lượng và tay nghề nêu vào HSYC.Phần này thuyết minh chi tiết về việc không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về năng lực và tởm nghiệm của nhà thầu (kể cả sau thời điểm nhà thầu té sung, làm rõ HSĐX).

c) những nội dung hiểu rõ HSĐX nhằm minh chứng năng lực và kinh nghiệm của phòng thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐX của mặt mời thầu cùng văn bạn dạng bổ sung, hiểu rõ HSĐX trong phòng thầu (kể cả ngôi trường hợp công ty thầu tự vấp ngã sung, làm rõ HSĐX).

4. Hiệu quả đánh giá về kỹ thuật

a) Trên đại lý đánh giá chi tiết về nghệ thuật của HSĐX (lập theo mẫu mã số 4), kết quả review nội dung này được tổng thích hợp theoBảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5

Kết quả tấn công giá Ghi chú

b) Thuyết minh những trường vừa lòng không đáp ứng nhu cầu yêu ước về chuyên môn nêu vào HSYC (kể cả lúc đã nắm rõ HSĐX).Thuyết minh cụ thể về vấn đề nhà thầu không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về kỹ thuật.

c) những nội dung chú ý trong quy trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung chú ý trong quy trình đánh giá, bao hàm cả trường vừa lòng trong tổ chuyên viên có một hoặc một số trong những thành viên tất cả đánh giá khác hoàn toàn so với phần lớn các thành viên sót lại và biện pháp xử lý so với trường hợp đó.

5. Kết quả đánh giá bán về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về giá chỉ của HSĐX, hiệu quả đánh giá được tổng hòa hợp theo Bảng số 6 dưới đây:

Bảng số 6

Stt Nội dung Kết quả
1 Giá khuyến cáo chỉ định thầu
2 Giá trị sửa lỗi
3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch
4 Giá trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có)
5 Giá đề xuất sau sửa lỗi cùng hiệu chỉnh xô lệch trừ giá trị giảm ngay (nếu có)
6 Tỷ giá chỉ quy đổi khí cụ trong HSYC (nếu có)
7 Giá đề nghị chỉ định thầu

Phần này nêu những nội dung để ý trong vượt trình reviews HSĐX (nếu có).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá HSĐX, tổ chuyên viên nêu rõ những nội dung sau đây:

– tóm lại nhà thầu đáp ứng nhu cầu hay không đáp ứng yêu cầu theo chế độ trong HSYC;

– rất nhiều nội dung của HSYC chưa cân xứng với lao lý của quy định về đấu thầu dẫn đến tất cả cách phát âm không rõ hoặc khác biệt trong thừa trình đánh giá HSĐX hoặc rất có thể dẫn cho làm sai lệch hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu; khuyến cáo biện pháp xử lý.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường vừa lòng có chủ ý bảo lưu thì phải nêu rõ những thông tin: ngôn từ đánh giá, chủ kiến bảo lưu, tại sao và kiến nghị thành viên có chủ ý bảo lưu ký tên theo bảng bên dưới đây:

Stt Nội dung

đánh giá

Ý kiến

bảo lưu

Lý do Ký tên
________

________

________

.

4. Chú ý khi lúc soạn thảo:

Hình thức của mẫu report được tiến hành theo mẫu pháp luật quy định. Người tiến hành cần điền những thông tin hỗ trợ ở mỗi nội dung núm thể.

Nội dung của báo cáo cần yêu cầu đúng theo luật của pháp luật. Tức là triển khai các kết quả, các bảo lưu ý kiến và công dụng dễ hiểu, khoa học, súc tích. Các thông tin mà các tổ chức, cá thể cung cấp cho cần đảm bảo an toàn chính xác rõ ràng và trung thực. Qua đó đem đến căn cứ reviews hồ sơ đề xuất chỉ định thầu theo quy định.

Trong bộ báo cáo phải nêu rõ và làm sáng tỏ các nội dung sau đây:

Danh sách bên thầu được coi như xét, xếp hạng cùng thứ tự xếp hạng đơn vị thầu;

Danh sách đơn vị thầu không thỏa mãn nhu cầu yêu mong mà bị loại. Các lý do đưa ra để thải trừ nhà thầu đó.

Nhận xét về tính chất cạnh tranh, công bằng, riêng biệt trong vượt trình ra mắt thực hiện tại hồ sơ. Tiến hành dựa trên các căn cứ điều khoản được sử dụng để coi xét, tấn công giá. Thông qua đó nêu tác dụng kinh tế trong quá trình tổ chức sàng lọc nhà thầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *