Mẫu biên bạn dạng vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề đất đai hiện giờ được lập theo lý lẽ xử lý phạm luật hành thiết yếu và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai


*

Câu hỏi: Gia đình tôi được giao đất nông nghiệp để trồng lúa. Mặc dù nhiên kế tiếp thì tôi có thực hiện đất này nhằm trồng một số trong những cây thọ năm. Khi bên chính quyền xã phát hiện nay thì có nói đã lập biên bạn dạng xử vạc hành chính so với gia đình tôi.Vậy xin hỏi trường vừa lòng này gia đình tôi sẽ ảnh hưởng xử phạt thế nào? trường hợp lập biên phiên bản thì phải áp dụng mẫu nào mới chuẩn quy định pháp luật? Tôi cảm ơn! – Nguyễn Hùng (Sóc Sơn). 

Ai gồm thẩm quyền lập biên bạn dạng xử phạt vi phạm hành thiết yếu về đất đai?

Tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP luật pháp thẩm quyền lập biên bản gồm:

- người có thẩm quyền xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề đất đai, trong đó thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt phạm luật hành chính như sau:

+ chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã gồm quyền:

Phạt cảnh cáo;Phạt tiền mang đến 05 triệu đồng;Tịch thu những giấy tờ đã trở nên tẩy xóa, sửa chữa, làm lệch lạc nội dung; sách vở và giấy tờ giả đã sử dụng trong việc thực hiện đất;Áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả: Buộc phục sinh lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

+ chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm quyền:

Phạt cảnh cáo;Phạt tiền mang lại 50 triệu đồng;Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm lệch lạc nội dung; sách vở và giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;Tước quyền áp dụng giấy phép chuyển động dịch vụ support trong nghành nghề đất đai bao gồm thời hạn hoặc đình chỉ chuyển động dịch vụ hỗ trợ tư vấn trong nghành đất đai có thời hạn;

+ quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm quyền:

Phạt cảnh cáo;Phạt tiền đến 500 triệu đồng;Tịch thu những giấy tờ đã trở nên tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã áp dụng trong việc áp dụng đất;Tước quyền sử dụng giấy phép vận động dịch vụ hỗ trợ tư vấn trong lĩnh vực đất đai gồm thời hạn hoặc đình chỉ vận động dịch vụ support trong nghành đất đai gồm thời hạn;

- Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, áp dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.

+ Công chức kiểm lâm được giao nghiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, thực hiện rừng được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm, áp dụng đất rừng đặc dụng, rừng chống hộ, rừng cấp dưỡng vào mục tiêu khác.

+ Công chức, viên chức Cảng vụ mặt hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất cảng sản phẩm không, trường bay dân dụng.Ai gồm thẩm quyền lập biên bạn dạng xử phạt phạm luật hành thiết yếu về khu đất đai?

Biên phiên bản vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực đất đai lập theo chủng loại nào?

Hiện nay, Mẫu biên phiên bản vi phạm hành bao gồm trong nghành nghề đất đai được thực hiện theo mẫu Biên phiên bản số 01 phát hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.CƠ QUAN (1)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số:..../BB-VPHC

 

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về............................................................... (2)

Hôm nay, hồi.... Giờ.... Phút, ngày..../..../........, tại(3).............................................

..............................................................................................................................

Căn cứ ................................................................................................................ (4)

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của (5):

a) Họ với tên:................................................... Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện tại nay:......................................................................................................

b) Họ với tên:................................................... Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện nay:......................................................................................................

c) Họ với tên:................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan:... .............................................................................................................

Tiến hành lập biên bạn dạng vi phạm hành chính đối với  có tên sau đây:

: ............................................. Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ....................................

Nghề nghiệp:... ......................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........;nơi cấp:... .....................................................................................................................

:... ................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................

Số GCN đk đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký kết hoạt động:

...........................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; vị trí cấp:.......................................

Người đại diện thay mặt theo pháp luật(6):.................... Giới tính: .....................................

Chức danh(7): .........................................................................................................

2. Đã có các hành vi phạm luật hành chính(8): .........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Hiện tượng tại(9)....................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):.........................................................................

.....................................................................................................................................

5. Ý kiến trình diễn của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:.....................

Xem thêm: Tính Khả Thi Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Tính Khả Thi Và Khả Thi

.....................................................................................................................................

6. Ý kiến trình diễn của người chứng kiến (nếu có):.............................................

.....................................................................................................................................

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):..............................

.....................................................................................................................................

8. Cửa hàng chúng tôi đã yêu ước cá nhân/tổ chức vi phạm ngừng ngay hành động vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm (11):.............................................................................................................

.....................................................................................................................................

10. Tang vật phạm luật hành bao gồm bị trợ thời giữ, gồm:

STT

Tên tang vật vi phạm luật hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị trợ thời giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài đầy đủ tang vật phạm luật hành bao gồm và các sách vở nêu trên, công ty chúng tôi không tạm giữ lại thêm thiết bị gì khác.

12. Vào thời hạn(12).... Ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bạn dạng này, ông (bà)

(13) ......................................................................................................................................................................... Là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm bao gồm quyền gửi  đến ông (bà) (14)...................................................................................................................................................................................................................... để triển khai quyền giải trình.

Biên bạn dạng lập chấm dứt hồi.... Giờ.... Phút, ngày......../....../.........., gồm........ Tờ, được lập thành........... Bản có câu chữ và quý hiếm như nhau; vẫn đọc lại cho tất cả những người có tên nêu trên thuộc nghe, công nhận là đúng cùng cùng cam kết tên bên dưới đây; giao mang đến ông (bà)(13) ................................................................................................................... Là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức triển khai vi phạm 01 bản, 01 phiên bản lưu hồ nước sơ.

Lý vì ông (bà)(13) .................................................. Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức triển khai vi phạm không ký kết biên bản(15):...........................................................................

.....................................................................................................................................

 

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆNTỔ CHỨC VI PHẠM(Ký tên, ghi rõ họ cùng tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ với tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký tên, ghi rõ họ với tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI(Ký tên, ghi rõ họ cùng tên)

 

_____________

 (1) Ghi tên cơ sở của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi thương hiệu lĩnh vực thống trị nhà nước theo tên của nghị định lao lý xử phạt vi phạm luật hành chính trong nghành cụ thể.

(3) Ghi vị trí lập biên phiên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người dân có thẩm quyền lập biên bản.

(4) Ghi rất đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: tóm lại thanh tra; biên bản làm việc; kết quả ghi thừa nhận của phương tiện, thứ kỹ thuật, nhiệm vụ được sử dụng để phân phát hiện phạm luật hành chủ yếu quy định trên Điều 64 nguyên lý xử lý vi phạm luật hành chính;....

(5) Trường hợp cá nhân vi phạm/người thay mặt tổ chức phạm luật không có mặt hoặc cố tình trốn né hoặc vì vì sao khách quan nhưng mà không cam kết vào biên bản, thì người dân có thẩm quyền lập biên phiên bản phải mời 02 người tận mắt chứng kiến hoặc mời đại diện thay mặt Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để triệu chứng kiến.

(8) Ghi cầm tắt thể hiện hành vi phạm luật (ngày, giờ, tháng, năm, vị trí xảy ra vi phạm,...), so với vi phạm trên những vùng biển yêu cầu ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng thiết lập toàn phần, tọa độ, hành trình.

(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định giải pháp về xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ cụ thể.

(10) Ghi họ và tên của bạn bị thiệt hại. Ngôi trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, phục vụ người thay mặt đại diện tổ chức bị thiệt hại với tên của tổ chức bị thiệt hại.

(11) Ghi rõ ràng tên các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành thiết yếu đã được áp dụng.

(12) Ghi cụ thể thời hạn: không quá 02 ngày làm cho việc, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm luật yêu cầu giải trình trực tiếp; không thực sự 05 ngày, vào trường phù hợp cá nhân/tổ chức phạm luật giải trình bằng văn bản.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người thay mặt đại diện tổ chức vi phạm. Nếu cá thể vi phạm là fan chưa thành niên, gửi đến cha/mẹ hoặc bạn giám hộ của fan đó 01 bản.

(14) Họ cùng tên, chuyên dụng cho của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(15) Ghi rõ lý do theo từng ngôi trường hợp cầm cố thể: cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không xuất hiện hoặc cố tình trốn kiêng hoặc vì vì sao khách quan tiền khác...

Mẫu biên bạn dạng vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề đất đai (Ảnh minh họa)

Sử dụng đất sai mục tiêu bị xử phát bao nhiêu?

Theo phương tiện tại điểm a khoản 1 Điều 57 vẻ ngoài Đất đai 2013, chuyển đất trông lúa sang đất trồng cây lâu năm thuộc trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất buộc phải được phép của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền.

Do đó, việc gia đình bạn thực hiện đất trồng lúa để trồng cây nhiều năm khi chưa được phép là hành vi vi phi pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hiệ tượng và nút xử phạt đối với hành vi phạm luật này như sau:

- phân phát tiền từ 02 triệu vnd - 05 triệu đồng: diện tích s đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

- phân phát tiền từ bỏ 05 triệu đồng - 10 triệu đồng: diện tích đất chuyển mục đích trái phép trường đoản cú 0,5 héc ta mang lại dưới 01 héc ta;

- vạc tiền trường đoản cú 10 triệu đ - trăng tròn triệu đồng: diện tích đất chuyển mục đích trái phép tự 01 héc ta mang lại dưới 03 héc ta;

- vạc tiền tự 20 triệu đ - 50 triệu đồng: diện tích s đất chuyển mục đích trái phép trường đoản cú 03 héc ta trở lên.

 Như vậy, tùy nằm trong vào diện tích s đất chuyển mục đích trái phép nhưng mức xử phạt được khí cụ khác nhau.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chính:

- quản trị UBND cấp cho xã ra quyết định xử phạt nếu phạt tiền mang lại 05 triệu vnd (điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 91);

- quản trị UBND cấp huyện ra quyết định xử phạt ví như phạt tiền đến 50 triệu đ (điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 91).

 

Thời hiệu xử vạc hành bao gồm trong nghành đất đai thay nào?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

Thời điểm nhằm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành thiết yếu như sau:

- Đối cùng với hành vi vi phạm luật hành chính đã kết thúc: Thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

- Đối cùng với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện: Thời hiệu được xem từ thời điểm người bao gồm thẩm quyền thi hành công vụ phạt hiện hành vi vi phạm;

- Trường vừa lòng xử phạt vi phạm hành chính so với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bạn dạng vi phạm hành chính chuyển đến: Thời hiệu xử phạt được vận dụng theo phương tiện tại khoản 1 Điều này và điểm a, b khoản này tính đến thời khắc ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính.

Ngoài ra, những hành vi vi phạm hành thiết yếu về khu đất đai pháp luật tại Nghị định này nhưng không trực thuộc trường hợp lý lẽ tại khoản 3 Điều này được xác định là hành động vi phạm đang rất được thực hiện.

Trong thời hạn 02 năm, ví như tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật hành chính cố tình trốn tránh, cản trở bài toán xử vạc của cơ quan, người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được xem lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Trên đấy là giải đáp về Mẫu biên bản vi phạm hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai. Nếu còn băn khoăn, bạn vui mắt gọi cho tới tổng đài

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *