Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành đất đaihiện ni có bề ngoài như cầm cố nào? bài viết dưới đây để giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai


*

Câu hỏi: Vừa rồi tôi có nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt của một tín đồ bạn. Tuy vậy bên cơ quan ban ngành xã nói rằng do diện tích nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất nông nghiệp của tôi vượt giới hạn ở mức nên bọn họ sẽ tiến hành lập hồ sơ để xử phạt tôi.Vậy xin hỏi làm hồ sơ xử phát này sẽ bao gồm những giấy tờ nào? quyết định xử phạt phạm luật có bề ngoài ra sao? Tôi cảm ơn! - Phú Nguyễn (Hải Hậu).

Hồ sơ xử phạt phạm luật hành chính đất đai gồm sách vở gì?

Tại khoản 2 Điều 57 cách thức Xử lý vi phạm hành chính 2012 về xử phạt vi phạm hành bao gồm có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm luật hành chính nêu rõ:

2. Vấn đề xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu có lập biên phiên bản phải được người dân có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm luật hành chính. Hồ sơ bao hàm biên bạn dạng vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, sách vở có liên quan và đề xuất được đánh cây viết lục.

Có thể thấy, khi xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản trong lĩnh vực đất đai nói riêng, người dân có thẩm quyền xử phạt phải tạo thành hồ nước sơ, gồm:

- Biên bạn dạng vi phạm hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai;

- đưa ra quyết định xử phát hành chủ yếu trong lĩnh vực đất đai;

- những tài liệu, sách vở có liên quan và đề nghị được đánh cây viết lục như: Giấy ủy quyền quyền thực hiện đất; Giấy triệu chứng nhận;...

Trong đó, Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề đất đai được không ít người dân quan tâm, kiếm tìm kiếm.

Mẫu đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính trong nghành nghề đất đai (Ảnh minh họa)

Quyết định xử phạt hành chủ yếu trong lĩnh vực đất đai thay nào?

Mẫu đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành đất đai được sử dụng bây giờ là mẫu đưa ra quyết định số 02 được phát hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP.

 

CƠ quan liêu (1)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số:.../QĐ-XPVPHC

...(2), ngày ... Tháng ... Năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt phạm luật hành chính*

Căn cứ Điều 57, Điều 68 phương pháp xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ(3) ............................................................................................................... ;

Căn cứ Biên phiên bản vi phạm hành thiết yếu số........./BB-VPHC lập ngày......./....../............;

Căn cứ Biên bạn dạng phiên giải trình thẳng số..../BB-GTTT lập ngày..../..../........ (nếu có);

Căn cứ Biên phiên bản xác minh cốt truyện của vụ việc vi phạm luật hành bao gồm số..../BB-XM lập ngày..../..../........ (nếu có);

Căn cứ đưa ra quyết định về vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm luật hành bao gồm số......../QĐ-GQXP ngày..../..../........ (nếu có),

Tôi: ........................................................................................................................

Chức vụ(4):.............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu đối với  có tên sau đây:

: ............................................. Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../ ........................ Quốc tịch: ....................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:...................; ngày cấp:..../..../..........;nơi cấp: ................................................................................................................

: ...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp:............................................................................................ .

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký kết hoạt động:…

...............................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../........ ..................................... ; nơi cấp:.......................................

Người đại diện theo pháp luật(5): ................... Giới tính: .....................................

Chức danh(6): .........................................................................................................

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính(7): ....................................................

3. Lao lý tại(8): ..................................................................................................

4. Các tình tiết tăng nặng trĩu (nếu có):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Những tình tiết giảm nhẹ (nếu có):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Bị áp dụng bề ngoài xử phạt, phương án khắc phục hậu quả thật sau:

a) vẻ ngoài xử phát chính(9):

Cụ thể(10):...............................................................................................................

...............................................................................................................................

b) hiệ tượng xử phạt bổ sung cập nhật (nếu có)(11):............................................................

c) các biện pháp hạn chế hậu trái (nếu có)(12):.................................................

Thời hạn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả(13) .................. Ngày, kể từ ngày dấn được đưa ra quyết định này.

Mọi ngân sách tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả vì cá nhân/tổ chức vi phạm mang tên tại Điều này bỏ ra trả.

Xem thêm: Relief Valve Là Gì - Từ Điển Anh Việt Relief Valve

Ông (bà)/Tổ chức mang tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí đầu tư là:.....................

(Bằng chữ:............................................................................................................ )

cho(14): ...................................................................................................................là cơ sở đã tiến hành biện pháp khắc phục và hạn chế hậu trái theo mức sử dụng tại khoản 5 Điều 85 phương tiện xử lý vi phạm luật hành chính.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày..../..../........

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao đến ông (bà)(15) .................................. Là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức triển khai vi phạm có tên tại Điều 1 đưa ra quyết định này nhằm chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức mang tên tại Điều 1 đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Giả dụ quá thời hạn nhưng ông (bà)/tổ chức(16)............................................... Không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thực hành theo khí cụ của pháp luật.

Trường vừa lòng không nộp tiền phạt trực tiếp cho những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu theo luật pháp tại khoản 2 Điều 78 dụng cụ xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ chức(16) ....................................................................................................................................phải nộp tiền phát tại(17)...............................................................................................hoặc nộp tiền vạc vào thông tin tài khoản số(18):................ Của(19) ...........................................trong thời hạn.... Ngày, kể từ ngày nhận được đưa ra quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức(16)................................................................có quyền khiếu nại hoặc khởi khiếu nại hành chính đối với Quyết định này theo hình thức của pháp luật.

2. Gởi cho(19) ...................................................................... Nhằm thu chi phí phạt.

3. Gởi cho(20) ............................................................. để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, chúng ta tên)

 

_____________

* chủng loại này được áp dụng để xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu theo thủ tục có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu quy định trên Điều 57 chế độ xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ sở của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chính. Ngôi trường hợp người ra ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo phía dẫn về thể thức của bộ Nội vụ.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của cục Nội vụ.

(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, cam kết hiệu văn bản; ngày tháng năm phát hành văn bản; thương hiệu cơ quan phát hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định cách thức xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành cụ thể).

(4) Ghi chức danh và ban ngành của fan ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính.

(7) Ghi bắt tắt mô tả hành vi vi phạm.

(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định giải pháp xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực cụ thể.

(9) Ghi rõ hình thức xử phạt bao gồm được áp dụng (cảnh cáo/phạt tiền/tước quyền áp dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ chuyển động có thời hạn/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính/trục xuất).

(10) Ghi cụ thể theo bề ngoài xử phạt thiết yếu đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bởi chữ; trường phù hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường đúng theo tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ số lượng, quý giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu bao gồm biên bạn dạng kèm theo thì phải ghi rõ).

(11) Ghi chi tiết bề ngoài xử phạt vấp ngã (trường thích hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề hoặc đình chỉ vận động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời gian tước hoặc đình chỉ; trường thích hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ thương hiệu tang vật, phương tiện vi phạm hành chủ yếu bị tịch thu, đơn vị chức năng tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, unique hoặc số tiền (ghi cả ngay số và bởi chữ) tương tự trị giá bán tang vật, phương tiện vi phạm bị nhất thời giữ bởi bị chiếm đoạt, thực hiện trái phép để vi phạm luật hành chủ yếu thuộc trường hòa hợp bị tịch thu, nếu tất cả biên bản kèm theo thì cần ghi rõ).

(12) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả nhưng cá nhân/tổ chức phạm luật phải thực hiện.

(13) Ghi ví dụ thời hạn triển khai của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

(14) Trong trường hòa hợp khẩn cấp, bắt buộc khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ban nhà nước đã tổ chức triển khai thi hành giải pháp khắc phục hậu quả theo nguyên tắc tại khoản 5 Điều 85 khí cụ xử lý phạm luật hành chính, thì đứng tên của phòng ban đã thi hành giải pháp khắc phục hậu quả.

(15) Ghi họ cùng tên của cá nhân vi phạm/người đại diện thay mặt tổ chức vi phạm.

(16) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức triển khai vi phạm.

(17) Ghi tương đối đầy đủ tên, địa chỉ cửa hàng Kho bội bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ cửa hàng Ngân hàng dịch vụ thương mại được Kho bội bạc nhà nước ủy nhiệm thu chi phí phạt.

(18) Ghi số thông tin tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc đưa khoản.

(19) Ghi thương hiệu của Kho bội nghĩa nhà nước.

(20) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức triển khai có trọng trách chủ trì tổ chức triển khai thi hành Quyết định.

 

Mức xử phạt hành động nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nông nghiệp vượt hạn mức?

Theo qui định tại Điều 29 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, bạn nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp vượt hạn mức sẽ ảnh hưởng xử vạc tiền với buộc hạn chế và khắc phục hậu quả, cầm thể:

- nấc xử phạt và bề ngoài xử phạt:

+ phân phát cảnh cáo hoặc vạc tiền tự 01 triệu đồng – 03 triệu đồng: diện tích s đất nhận chuyển quyền vượt giới hạn mức dưới 01 héc ta;

+ trường đoản cú 03 triệu đồng - 10 triệu đồng: diện tích đất nhận đưa quyền vượt giới hạn trong mức từ 01 héc ta cho 03 héc ta;

+ từ 10 triệu vnd - 20 triệu đồng: diện tích đất nhận chuyển quyền vượt giới hạn mức từ 03 héc ta mang đến 05 héc ta;

+ trường đoản cú 20 triệu đ - 50 triệu đồng: diện tích đất nhận gửi quyền vượt hạn mức trên 05 héc ta.

- Buộc trả lại diện tích đất đã nhận được chuyển quyền vượt giới hạn trong mức do triển khai hành vi vi phạm.

Trường hợp không thực hiện được việc trả lại đất đã nhận chuyển quyền thì đơn vị nước sẽ thực hiện thu hồi.Trên đó là giải đáp về Mẫu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong nghành đất đai. Nếu còn băn khoăn, bạn vui miệng gửi câu hỏi cho công ty chúng tôi để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *