This section of the bookstore caters for minority interests (= subjects that interest only a few people).

Bạn đang xem: Minority là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Biển Số Ld Là Gì ? Hc, Kt, Nn, Các Biển Số Xe Quân Đội Ý Nghĩa Của Ký Hiệu, Màu Của Biển Số Xe


any small group in society that is different from the rest because of their race, religion, or political beliefs, or a person who belongs khổng lồ such a group:
a group of people who share some characteristic by birth that makes their group smaller than some other groups in a society & may cause others to treat them unfairly:
He argued that African Americans & other minorities were not getting a fair giảm giá khuyến mãi in sports & elsewhere in society.
be in a/the minority I don"t like the design, but I"m in the minority – most people say they love sầu it.
a group of people in a country or area who are of a different race, or have sầu a different culture or religion to lớn that of most other people there:
used khổng lồ refer to the situation when a person or organization owns fewer shares in a company than other shareholders, & not enough to be in control of the company:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *