Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Motion picture là gì

The increased use of the postal facilities by motion picture corporations depends upon the way the films are handled by the postal ser vice.
Accordingly, the success of our moving pictures abroad is of importance lớn business generally as well as to lớn the motion picture industry of this country.
The motion picture industry, with which the agreement is made, is quite separate from the exhibiting side.
The decision on what subject one takes through the laborious process of making a feature motion picture is subjective.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Các Định Dạng Exfat Là Gì Và Tại Sao Nó Hữu Ích?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *