It should reassure us that Jehovah is above sầu the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Vấn đề này khẳng định với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va không đồng ý sự thù nghịch tôn giáo thon hòi đang tỏa khắp bên trên nhân loại thời nay.
Many people who believe sầu that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded lớn think otherwise.
hầu hết fan vốn cho là «đạo nào cũng dạy dỗ điều tốt» hoàn toàn có thể nhận định rằng ai nghĩ theo hướng khác hơn hẳn như vậy là có lao động trí óc thiển cận.
Schlieffen was perhaps the best-known contemporary strategist of his time, although criticised for his "narrow-minded military scholasticism."
Schlieffen có lẽ rằng là công ty chiến lược lừng danh tốt nhất vào thời đại của ông, cho dù bị chỉ trích vị "Chủ nghĩa ghê viện quân sự" thiển cận của mình.
He used the occasion lớn present what he knew to be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông đã nhân thời cơ kia để trình bày mọi gì mà lại ông biết về lẽ thật, mặc dù chúng ta có coi ông là người dân có đầu óc thiển cận hay không.
If your workmate were to lớn demvà that you change your view of smoking, would that not make him narrow-minded và intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc các bạn đề xuất thay đổi quan điểm về câu hỏi hút thuốc lá, chẳng bắt buộc đó bắt đầu là thon hòi và cố gắng chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead khổng lồ one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person to lớn become narrow-minded, presumptuous.
15 Thái độ vị kỷ cũng rất có thể dẫn đến việc một tín đồ từ cho khách hàng là công bình, rồi người ấy hoàn toàn có thể trsống đề xuất eo hẹp hòi, trường đoản cú prúc.
She also recorded songs by Ansel Cridland of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response khổng lồ The Meditations" chauvinistic "Woman is Like a Shadow".

Xem thêm:


Bà đã và đang thu âm các bài bác hát của Ansel Cridlvà của The Meditations, bao hàm "Narrow Minded Man", một lời hồi âm trao chuốt cho "Woman is Like a Shadowg" của The Medations.
In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, and thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng tín đồ Sa-ma-ri thì nhận ra vào tin tốt không tồn tại sự rành mạch kẻ thống trị, và chính vì như thế thông điệp này khác hẳn với lối quan tâm đến thon thả hòi của bạn Pha-ri-đam mê.
3 Some persons who feel there is good in all religions consider it narrow-minded lớn believe sầu that God would not accept most people no matter what their religion.
3 Một số người cho rằng tất cả điều tốt trong các tôn giáo, vì vậy bọn họ cho rằng những người bao gồm đầu óc khiêm tốn hòi thì mới tin tưởng rằng Đức Chúa Ttránh không đồng ý đa số bạn dù cho là bọn họ theo tôn giáo gì đi nữa.
This gives the impression that we are narrow-minded, if not closed-minded, lượt thích the religious leaders of Jesus’ day, who tended khổng lồ burden others with their endless regulations.
Làm cụ sẽ gây ấn tượng bọn họ là người có đầu óc nhỏ hòi giỏi còn ngoan cố kỉnh nữa, y hệt như những bên chỉ huy tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; chúng ta xuất xắc đặt nhiệm vụ bên trên fan không giống do vô vàn lý lẽ lệ của họ.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus & the narrow-minded self-righteousness of the scribes & Pharisees was the cause of frequent contentions aao ước them.
Sự tương bội nghịch rõ nét thân sự công bằng của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ cùng sự tự cho là công bình của các thầy thông giáo với người Pha-ri-mê say bao gồm lao động trí óc không lớn hòi sẽ khiến cho 2 bên thường tranh cãi nhau.
Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to lớn limit science on the basis of biblical reasoning would bởi nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
Geymonat nêu ra: “Những nhà thần học với lao động trí óc eo hẹp ý muốn giới hạn công nghệ dựa vào sự tư duy Kinh-thánh ko làm được gì xung quanh vấn đề có tác dụng sút đáng tin tưởng của thiết yếu cuốn Kinh-thánh”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *