According to lớn law, only a natural person or legal personality has rights, protections, privileges, responsibilities, and legal liability.

Bạn đang xem: Natural person là gì


Theo biện pháp, chỉ thể nhân (từ nhiên nhân) hoặc nhân phương pháp pháp lý bắt đầu có những nghĩa vụ và quyền lợi, được bảo lãnh, gồm độc quyền, trách nhiệm, với trách rưới nhiệm pháp luật.
Many natural personal care companies use this cleanser because it is plant-derived, biodegradable, và gentle for all hair types.
đa phần đơn vị chăm lo cá nhân từ trường đoản cú nhiên áp dụng chất tẩy rửa này cũng chính vì nó tất cả bắt đầu thực trang bị, phân huỷ sinc học tập với dìu dịu mang lại toàn bộ các các loại tóc.
The company is a subsidiary of Clorox that describes itself as an "Earth friendly, Natural Personal Care Company" making products for personal care, health, beauty, & personal hygiene.
Shop chúng tôi là 1 trong những cửa hàng nhỏ của Clorox biểu đạt phiên bản thân như thể "thân thiện với Trái đất, công ty chúng tôi Chăm sóc Cá nhân từ bỏ thiên nhiên". sản xuất những thành phầm chăm sóc cá thể, sức khoẻ, vẻ rất đẹp cùng vệ sinh cá thể.
On November 17, 2008, Nepal’s Supreme Court ruled in favor of laws khổng lồ guarantee full rights to lớn LGBT people, & all gender minorities must be defined as "natural persons" under the law; this included the right to marry.
Vào ngày 17 mon 11 năm 2008, Toà án Tối cao Nepal vẫn yên cầu lao lý cần bảo đảm quyền vừa đủ cho tất cả những người LGBT, cùng toàn bộ những người trực thuộc nam nữ tđọc số bắt buộc được có mang là "đa số người từ nhiên" theo nguyên tắc pháp; bao gồm quyền kết thân.
This uncertainty about the nature or person of God is found beyond the borders of Germany; it exists elsewhere in Europe.
Sự không hiểu nhiều biết cụ thể về bản thể tuyệt thể của Đức Chúa Ttránh xảy ra không chỉ có làm việc Đức ngoài ra sinh hoạt phần đa vị trí khác tại Châu Âu.
Like Troeltsch"s "mystical religion", Becker"s cults were small religious groups lacking in organization & emphasizing the private nature of personal beliefs.
Giống nlỗi "tôn giáo thần bí" của Troeltsch, những team cuồng giáo của Becker là những nhóm tôn giáo nhỏ tuổi không có tổ chức cùng nhấn mạnh vấn đề đến tính riêng rẽ tứ của ý thức cá nhân.

Xem thêm:


In 2002, a strategic alliance was phối up with the Russian airline S7 Airlines which purchased 1/2 of Armavia"s shares from the "Chernomoravia" company under the name of the "Aviafin" company registered in Armenia but which belongs to the leadership of S7 Airlines as natural persons.
Trong năm 2002, một liên minc chiến lược đã có được thiết lập cùng với các hãng sản xuất mặt hàng ko Nga S7 Airlines thâu tóm về 50% CP Armavia của trường đoản cú cửa hàng "Chernomoravia" dưới thương hiệu của "Aviafin" chủ thể đăng ký tại Armenia nhưng lại nằm trong về sự chỉ đạo của S7 Airlines.
The same reference work also says: “Early mankind instinctively sought for causes, and interpreted the forces and other manifestations of nature as personal.”
Tác phẩm xem thêm này cũng ghi: “Bản năng vẫn tạo động lực thúc đẩy con người thời trước tìm kiếm kiếm nguyên nhân, với giải thích rằng bao gồm một thực thể tạo ra đều lực với đều hiện tượng khác của thiên nhiên”.
So there are of two kinds of legal entities, human and non-human: natural persons (also called physical persons) and juridical persons (also called juridic, juristic, artificial, legal, or fictitious persons, Latin: persona ficta), which are other entities (such as corporations) that are treated in law as if they were persons.
Cá nhân gồm hai loại: thể nhân (natural person hay physical person) cùng pháp nhân (juridical person, còn gọi là juridic person, juristic person, artificial person, legal person, giỏi fictitious person, giờ đồng hồ Latinh: persona ficta) – những thực thể nhỏng các tập đoàn (corporation), được đối xử vào pháp luật nhỏng thể chúng ta là đông đảo nhỏ bạn.
In addition, teachers should help students understand the sacred nature of personal spiritual experiences và encourage them khổng lồ cốt truyện those experiences appropriately (see D&C 63:64).
Dường như, các giảng viên cần giúp những học viên gọi tính chất thiêng liêng của không ít tay nghề thuộc linh cá nhân với khuyến khích bọn họ chia sẻ những tay nghề kia vào lúc tương thích (xin xem GLGƯ 63:64).
(39) As she partakes of the sacrament, a sister in South Africa realizes the personal nature of the Savior’s sacrifice.
(39) lúc dự phần Tiệc Thánh, một chị thiếu nữ sinh hoạt Nam Phi nhận thấy tính chất cá nhân của sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi.
However, in some jurisdictions such as Connecticut, case law has determined that owners were not required to plead facts sufficient lớn pierce the corporate veil & LLC members can be personally liable for operation of the LLC) (see, for example, the case of Sturm v. Harb Development LLCs in some states can be mix up with just one natural person involved.
Tuy nhiên, trong một trong những Quanh Vùng tài phán nhỏng Connecticut, dụng cụ án lệ đã xác minh rằng chủ mua không bắt buộc phải đưa thông tin đủ để chiếu qua bức màn của công ty với những member cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn có thể chịu trách nhiệm cá nhân về buổi giao lưu của cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn) (ví dụ, trường vừa lòng của Phát triển Sturm v. Harb Công ty trách rưới nhiệm hữu hạn sống một số trong những đái bang có thể được thiết lập cấu hình chỉ cách nhân tiện nhân có liên quan.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *