*

*

Bài 20: Cuộc loạn lạc toàn quốc kháng thực dân Pháp xong xuôi (1953-1954)

Câu hỏi in nghiêng trang 156 lịch sử 12 bài 20

Phân tích nguyên nhân chiến thắng và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

Bạn đang xem: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp

Lời giải:

* vì sao thắng lợi:

+ Sự chỉ đạo sáng trong cả của Đảng, mở đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với mặt đường lối binh đao đúng đắn, sáng sủa tạo.

Xem thêm: Cach Chơi Rubik Cubesolve - Cách Giải Mã Khối Rubik Cubesolve

+ Toàn dân, toàn quân đoàn kết, anh dũng trong đại chiến và sản xuất. 


+ Nhờ khối hệ thống chính quyền dân người chủ dân trong cả nước, mặt trận dân tộc bản địa thống độc nhất vô nhị được củng thế và mở rộng, lực lượng thiết bị sớm được thi công không hoàn thành , hậu phương rộng lớn, bền vững về phần đông mặt. 

+ Nhờ niềm tin đoàn kết của nhân dân bố nước Đông Dương chống kẻ thù chung. 

+ Sự đồng tình, cỗ vũ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và những nước dân người chủ dân khác, của quần chúng. # Pháp và nhân dân tân tiến trên vắt giới. 

* Ý nghĩa kế hoạch sử: 

+ dứt cuộc chiến tranh xâm lược, mặt khác chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần môt thay kỉ trên tổ quốc ta, miền bắc bộ nước ta được giải phóng, chuyển sang quy trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Giáng đòn nặng nề nền vào tham vọng xâm lược, thủ đoạn nô dịch của nhà nghĩa đế quốc sau Chiến tranh nhân loại thứ hai, góp phần làm chảy rã khối hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ khỏe khoắn tinh thần giải phóng dân tộc trên nạm giới, thứ 1 là những nước châu Á, Phi và Mĩ La Tinh.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: bài bác 20. Cuộc tao loạn toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *