Bên cạnh giải thích và hướng dẫn kĩ các cấu trúc và từ vựng trong bài báo tiếng anh, IELTS TUTOR nhận thấy có rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn chưa nắm được cách dùng của NO MATTER đây là cụm rất phổ biến trong tiếng anh


No matter dùng với who, whose, what, which, where, when, và how. Có nghĩa tương tự "bất kể ai/cái gì".

Bạn đang xem: No matter what là gì


Ví dụ:

No matter where you go, you"ll find Coca-Cola.

(Bất kể bạn đi đâu, bạn sẽ tìm thấy Coca-Cola.)

You"ll be welcome no matter when you come.

Xem thêm: Easy-Going Là Gì ? Nghĩa Của Từ Easygoing

(Anh sẽ được chào đón bất cứ khi nào anh đến.)


Cùng IELTS TUTOR xét Ví dụ:

No matter what your age, you can lose weight by following this program. (bất kể tuổi tác của bạn là gì...)No matter how often they were urged, they could not bring themselves to join in. (bất kể họ giục nhiều như nào)Jenkins would reward all investors, no matter when they made their investment.(bất kể khi nào...)

Liên từ no matter who/what/where/how thường được dùng giống như whoever, whatever, whenever, however...


Everybody who goes into this region, no matter who they are, is at risk of being taken hostageEverybody who goes into this region, whoever they are, is at risk of being taken hostage

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

She always called at the house whenever she was in the area. You can have my cottage whenever you like. 
No matter what you say, I won"t believe you. (Bất kể anh nói gì, tôi sẽ không tin anh.)Whatever you say, I won"t believe you. (Bất kể anh nói gì, tôi sẽ không tin anh.)
Phone me when you arrive, no matter how late it is.(Gọi anh ngay khi em đến nơi, bất kể có muộn thế nào.)Phone me when you arrive, however late it is. (Gọi anh ngay khi em đến nơi, dù có muộn thế nào.)
Whoever did this will sooner or later be caught and will be punished. Whoever wins the election is going to have a tough job getting the economy back on its feet. Ben, I want whoever"s responsible to come forwardIsrael offers automatic citizenship to all Jews who want it, whatever colour they are and whichever language they speakI recommend that you avoid processed foods whenever possible.
Vì no matter...là một liên từ, nó phải đi cùng hai mệnh đềĐể giới thiệu chỉ một mệnh đề, chúng ta dùng It doesn"t matter.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

It doesn"t matter when you come.No matter when you come, you"ll be welcome.  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *