Chủ trương làm bốn sản dân quyền bí quyết mạng với thổ địa bí quyết mạng nhằm đi tới làng hội cộng sản (CMDTDCND với CMXHCN)

– trách nhiệm của CMDTDCND

Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và đàn phong kiến, tạo nên nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra chính phủ công, nông, binh; tổ chức ra quân nhóm công-nông.

Bạn đang xem: Nội dung ý nghĩa cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam


– Về lực lượng giải pháp mạng :

+ Lực lượng biện pháp mạng: công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, trí thức, bốn sản dân tộc bản địa và các cá thể yêu nước thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ.


+ ách thống trị công nhân là giai cấp lãnh đạo phương pháp mạng .

– Về cách thức cách mạng: bạo lực cách mạng gồm bao gồm lực lượng bao gồm trị cùng lực lượng vũ trang

– Về liên minh quốc tế: Đoàn kết chặt chẽ với những dân tộc bị áp bức và kẻ thống trị vô sản trên thế giới, độc nhất vô nhị là kẻ thống trị vô sản Pháp.

Xem thêm: Line Producer Là Gì - Executive Producer Là Gì

– Vai trò lãnh đạo của Đảng: yếu tố quyết định nhất cho CMVN: gồm đường lối đúng; CNMLN là nền tảng tư tưởng; thâu phục thống trị công nhân vào Đảng…


2. Ý nghĩa:

Giải quyết sự thất vọng về đường lối bí quyết mạng; là cương cứng lĩnh giải pháp mạng trước tiên của ĐCSVN: đúng đắn và sáng tạo, cân xứng với điều kiện ví dụ của CMVN, xu thế trở nên tân tiến của thời đại mới. Nó đã xử lý mối quan hệ giới tính giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc với quốc tế, thời đại, CNYN cùng với CNMLN, truyền thống yêu nước với kinh nghiệm cách mạng thế giới….. Cưng cửng lĩnh là trong số những cơ sở giải thích và thực tế để Đảng ta liên tiếp hoạch định đường lối chỉ đạo và đưa giải pháp mạng vn đi từ chiến thắng này đến thành công khác.


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình xem xét này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


*

Suy đoán vô tội ko chỉ đáp ứng nhu cầu yêu cầu minh chứng mà còn bảo đảm được quyền của bạn bị tình nghi, bị can, bị cáo.


*

*

*

THƯ KÝ PHÁP LÝ | Vững pháp lý - sáng Tương Lai

kulturbench.com là một trong những ấn phẩm về lao lý được kiến tạo và cách tân và phát triển bởi đội ngũ chuyên viên pháp lý trẻ, năng hễ và đầy nhiệt độ huyết nhằm mục tiêu mục đích cung ứng các thông tin pháp lý, kiến thức và kỹ năng pháp lý và cung ứng pháp lý cho cộng đồng.


*


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *