Brown"s instructor, Clark Aposhian, described him as "an obnoxious student" who was inexperienced with firearms.

Bạn đang xem: Obnoxious là gì


Người lí giải của Brown, Clark Aposhian, thể hiện anh ta là "một học sinh xứng đáng ghét", fan thiếu thốn kinh nghiệm cùng với súng.
Some who appear amiable and kind under normal circumstances seem to undergo a personality change when money is at stake, transforming themselves into obnoxious & hostile characters.
Một số người cơ hội bình thường thì tốt bụng với tử tế, tuy nhiên Lúc động mang đến tiền bạc thì bọn họ đổi khác, trsinh hoạt cần bỉ ổi cùng hung hăng.
Initial writing of the song took place when Kesha, Blanco, Hitch and Foreman were discussing which sex talked more & which one was more "obnoxious."
Lời bài bác hát được kulturbench.comết Khi Kesha, Blanco, Hitch cùng Foreman đã luận bàn về phần đa hình dáng rỉ tai "mời gọi" vô cùng nặng nề chịu.
This is bestiality, the coupling with an animal... and the most obnoxious of crimes,... because it debases the man,... created in the image of God.
In contrast lớn other hyper-dễ thương iconic characters, such as Hello Kitty, Mashimaro is portrayed as an obese & obnoxious bully, often resorts khổng lồ kulturbench.comolence to lớn impose his will on others.
Đối nghịch với những nhân trang bị dễ thương cùng ngoan ngoãn, nlỗi Hello Kitty, Mashimaro được miêu tả là một nhân đồ phá cách, hay được dùng vũ lực để có được mục tiêu.

Xem thêm:


And what they bởi vì is, up until that time period when they can"t strike, they become really obnoxious & awful, and they strike everything in sight; it doesn"t matter who or what.
Và trong giai đoạn khi không thể săn uống mồi chúng trsinh sống đề nghị tức tối và khó khnạp năng lượng chuẩn bị sẵn sàng tiến công phần lớn máy bao quanh, bất kể sẽ là đồ vật gi.
On the other hvà, he would perform every other job, even the most obnoxious, to lớn the best of his ability, if it was morally neutral for him.”
Mặt không giống, một Nhân-bệnh sẽ triển khai rất nhiều câu hỏi không giống, ngay cả bài toán khả độc nhất vô nhị, tận dụng tối đa hết kỹ năng mình, nếu vấn đề ấy không trái với luân lý đối với bạn đó”.
Indeed, it is far easier khổng lồ say that we love our neighbor than it is khổng lồ love a coworker who seems not lớn care for us, an obnoxious person who lives next door, or a friover who disappoints us.
Thật vậy, nói yêu thương tín đồ cạnh bên thì dễ dàng cơ mà rất khó nhằm yêu thương tmùi hương một fan người cùng cơ quan, ko quyên tâm gì mang đến bọn họ, hoặc một fan đáng ghét ngơi nghỉ cạnh nhà, hay như là 1 tín đồ các bạn có tác dụng họ thuyệt vọng.
This fact made the system especially obnoxious khổng lồ the bureaucracy, và during the latter years of Alexander II and the reign of Alexander III there was a piecemeal taking bachồng of what had been given.
Thực tế này tạo nên khối hệ thống đặc trưng đáng ghét đối với bộ máy quan lại liêu, với giữa những năm sau của Aleksandr II cùng triều đại của Aleksandr III, tất cả một trong những phần đem lại rất nhiều gì đã có chỉ dẫn.
Even the sight and smell of it were obnoxious lớn her because her mother had such an aversion lớn bologmãng cầu.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *