Lúc chúng ta ghi nhớ tới tính hình tượng của Lễ Vượt Qua, sự gọi biết và niềm vui của họ đến từ sự chính xác của Sự Phục Sinc vẫn sâu đậm rộng.

Bạn đang xem: Passover là gì


*

Tôi yêu mến Lễ Phục Sinc, một dịp nghỉ lễ tưởng niệm tới bài toán Chúa Giê Su Ky Tô giải pngóng đến con cái của Thượng Đế ngoài chình họa nô lệ của sự chết cùng ngục tù giới.

Nhưng 1500 năm ngoái Sự Phục Sinh, bao gồm một ngày thánh tương tự nhằm tưởng niệm tới Đức Giê Hô Va đã giải pngóng mang lại con cái của Y Sơ Ra Ên ngoài chình họa bầy tớ sinh hoạt Ai Cập.

Lễ Phục Sinch nhắc họ lưu giữ tới việc quyết tử chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi; Lễ Vượt Qua báo trước về điều đó. Hai lễ này rất có thể thuộc giúp cho bọn họ đọc sâu hơn về Sự Phục Sinch. Dưới phía trên chỉ là 1 trong vài ba côn trùng liên quan thân Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh:

Lễ Vượt Qua

Lễ Phục Sinh

1. Lễ Vượt Qua đặt giữa trung tâm vào rán con làm cho thiết bị hy sinh, chiên bé đực, ko tì vết, (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:5), ko gãy một chiếc xương nào (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:46).

1. Chúa Giê Su là Chiên Con của Thượng Đế (xin coi Giăng 1:29), giải thoát ra khỏi tội ác cùng chẳng một cái xương nào bị gãy (xin coi Giăng 19:36).

2. Bánh không men, giải thoát khỏi sự sa đọa, 1 phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8, 15).

2. Chúa Giê Su là Bánh của Sự Sống, mà trong Ngài không có điều gì là không trong sạch (xin coi Giăng 6:35).

3. Rau đắng, một biểu tượng của chình ảnh bầy tớ của dân Y Sơ Ra Ên, 1 phần của bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:8).

Xem thêm:

3. Chúng ta rất có thể đề xuất chịu đựng quân lính do tội ác, dẫu vậy vì chưng Chúa Giê Su đang uống chén bát đắng cay ấy (xin xem GLGƯ 19:18), nên chúng ta cũng có thể khắc chế tội trạng qua Sự Chuộc Tội của Ngài (xin xem 1 Cô Rinc Tô 15:22).

4. Bữa yến tiệc Lễ Vượt Qua rất cần được được ăn một bí quyết nhanh chóng (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:11).

4. Xác của Đấng Cứu Rỗi đã có sẵn sàng để chôn cất vào sự lập cập (xin xem Giăng 19:31).

5. Những bạn tin mà lại đã mang huyết lấy để bôi lên góc cửa những được cứu ngoài tử vong thân xác (xin coi Xuất Ê Díp Tô Ký 12:7, 13).

5. Những bạn tin nhưng “vận dụng huyết chuộc tội của Đấng Ky Tô” (Mô Si A 4:2) vào cuộc sống của họ qua sự hối hận cải cùng những giáo lễ thiêng liêng gần như rất có thể được cứu vớt ngoài chết choc nằm trong linh lẫn tử vong thân xác.

6. Cái ngày sau khi Con Đầu Lòng của Đức Chúa Cha bị giết bị tiêu diệt, những người dân Y Sơ Ra Ên bị tù đày đã có được công khai minh bạch thả tự do thoải mái (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 12:29–32).

6. Cái ngày sau khi Con Đầu Lòng bị thịt chết, Chúa Giê Su đã rao truyền sự tự do mang lại hầu hết kẻ bị nhốt vào Thế Giới Linch Hồn (xin coi GLGƯ 138:18, 31, 42).


Tôi Có Thể Làm Gì?

Khi anh bà mẹ dự phần Tiệc Thánh, hãy suy nghĩ về phong thái điều này có thể được xem như là “Lễ Vượt Qua của bọn chúng ta, sự tưởng nhớ tới việc an ninh với giúp đỡ với cứu giúp chuộc của chúng ta” (Jeffrey R. Hollvà, “This Do in Remembrance of Me,” Ensign, Nov. 1995, 68).

Khám Phá Thêm

Hãy search kiếm thêm cách để tạo nên mùa Lễ Phục Sinc được xuất sắc rộng vào tạp chí Liahona bài “Cuộc Hành Trình Cuối Cùng đầy Cô Đơn của Đấng Cứu Rỗi.”

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *