Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Perfunctory meaning là gì

In summary, relationships with nieces và nephews for most of those with families at a distance are primarily symbolic, perfunctory and infrequent.
The marriage ceremony itself was perfunctory và, in this instance, the whole process of juba"ing seems to have sầu proceeded smoothly.
Chapter 1 presents an introduction that in some areas is perfunctory, offering little more than examples from the crop chapters.
The mechanical metaphor did much more than establish a cultural setting for cooperative sầu and perfunctory behavior.
The setting is rendered with more realism than in the previous assassination settings, which were perfunctory & stylised, suggested more than shown.
This book devotes only perfunctory attention to the grave sầu problem of low pension coverage of the labor force.
A fourteenth-century version of the processional (pp. 363-4), which was published elsewhere in 1975, is much more perfunctory.
And some of the other attempts khổng lồ raise the issue seemed khổng lồ this reviewer somewhat ritualistic & perfunctory.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *