Thị trường tài chính là một thị trường nơi các nhà đầu tư kinh doanh các công cụ tài chính. Nó cung cấp một phương tiện để phân bổ tiết kiệm để đầu tư. Nó có thể được nhóm lại là thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Bạn đang xem: Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Cả hai thị trường đều rất quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Trong thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính cực kỳ thanh khoản được giao dịch, tức là các công cụ tiền tệ có tính chất ngắn hạn được xử lý. Ngược lại, thị trường vốn dành cho chứng khoán dài hạn. Đó là một thị trường cho những chứng khoán có yêu cầu trực tiếp hoặc gián tiếp về vốn.


Bạn đang đọc: Sự khác biệt giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn – Học viện Tài chính


*

Thị trường vốn đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính chính do nó cung ứng những kênh để kêu gọi vốn. Mặt khác, thị trường tiền điện tử chiếm hữu một loạt những tính năng hoạt động giải trí .


Nội Dung


Định nghĩa về thị trường tiền tệ

Một đấu trường vô tổ chức triển khai của những ngân hàng, tổ chức triển khai tài chính, môi giới hóa đơn, đại lý tiền, v.v … trong đó thanh toán giao dịch trên những công cụ tài chính thời gian ngắn đang được ký kết được gọi là Thị trường tiền điện tử. Những chợ này còn được gọi bằng tên chợ bán sỉ .Tín dụng thương mại, giấy thương mại, chứng từ tiền gửi, tín phiếu kho bạc là 1 số ít ví dụ về những công cụ nợ thời gian ngắn. Chúng có tính thanh toán cao ( tương tự tiền ) trong tự nhiên, và đó là nguyên do tại sao thời hạn mua lại của chúng bị số lượng giới hạn trong một năm. Họ phân phối cống phẩm góp vốn đầu tư thấp, nhưng chúng là công cụ thanh toán giao dịch khá bảo đảm an toàn .Thị trường tiền điện tử là một thị trường không có mạng lưới hệ thống, và vì thế thanh toán giao dịch được thực thi ngoài trao đổi, tức là Over The Counter ( OTC ) giữa hai bên bằng cách sử dụng điện thoại thông minh, email, fax, trực tuyến, v.v. quỹ hạn trong nền kinh tế tài chính. Nó giúp những ngành công nghiệp triển khai nhu yếu vốn lưu động của họ .

Định nghĩa thị trường vốn

Một loại thị trường tài chính nơi sàn chứng khoán của cơ quan chính phủ hoặc công ty được tạo ra và thanh toán giao dịch với mục tiêu nâng cao tài chính dài hạn để phân phối nhu yếu về vốn được gọi là Thị trường vốn .Các sàn chứng khoán được thanh toán giao dịch gồm có CP, trái phiếu, ghi nợ, những yếu tố về đồng euro, v.v … có thời hạn đáo hạn không số lượng giới hạn đến một năm hoặc đôi lúc sàn chứng khoán không được hoàn trả ( không có kỳ hạn ). Thị trường đóng một vai trò cách mạng trong việc luân chuyển vốn trong nền kinh tế tài chính giữa những nhà sản xuất tiền và người sử dụng. Thị trường vốn hoạt động giải trí dưới sự trấn áp trọn vẹn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để bảo vệ quyền hạn của những nhà đầu tư .Thị trường vốn gồm có cả thị trường đại lý và thị trường đấu giá. Nó được chia thành hai loại chính : Thị trường sơ cấp và Thị trường thứ cấp .

Thị trường sơ cấp: Một thị trường nơi sàn chứng khoán mới được cung ứng cho công chúng để ĐK được gọi là Thị trường chính .

Xem thêm: Cách Chơi Magnus Dota 2 - Hướng Dẫn Chơi Magnus (By Wiz)

Thị trường thứ cấp: Một thị trường nơi sàn chứng khoán đã phát hành được thanh toán giao dịch giữa những nhà đầu tư được gọi là Thị trường thứ cấp .

Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Những điểm sau đây là đáng kể, tương quan đến sự độc lạ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn :

Nơi thanh toán giao dịch sàn chứng khoán thời gian ngắn được thanh toán giao dịch được gọi là Thị trường tiền điện tử. Không giống như Thị trường vốn, nơi sàn chứng khoán dài hạn được tạo ra và thanh toán giao dịch được gọi là Thị trường vốn .Thị trường vốn được tổ chức triển khai tốt mà thị trường tiền điện tử thiếu .Các công cụ thanh toán giao dịch trên thị trường tiền điện tử mang rủi ro đáng tiếc thấp, do đó, chúng là những khoản góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn hơn, nhưng những công cụ thị trường vốn mang rủi ro đáng tiếc cao .Tính thanh khoản cao trong thị trường tiền điện tử, nhưng trong trường hợp của thị trường vốn, thanh khoản tương đối ít hơn .Thị trường tiền điện tử cung ứng những nhu yếu tín dụng thanh toán thời gian ngắn của những công ty như phân phối vốn lưu động cho họ. Đối với điều này, thị trường vốn có khuynh hướng phân phối những nhu yếu tín dụng thanh toán dài hạn của những công ty, như cung ứng vốn cố định và thắt chặt để mua đất, thiết kế xây dựng hoặc máy móc .Công cụ thị trường vốn cho doanh thu cao hơn so với những công cụ thị trường tiền tệ .Mua lại những công cụ Thị trường Tiền tệ được thực thi trong vòng một năm, nhưng những công cụ Thị trường Vốn có tuổi thọ hơn một năm cũng như một số ít trong số chúng là vĩnh viễn trong tự nhiên .

Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Là 2 bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng triển khai một công dụng là phân phối vốn cho nền kinh tế tài chính. Do đó những nhiệm vụ hoạt động giải trí ở trên hai thị trường có mối tương quan bổ trợ và tác động ảnh hưởng hỗ tương .Lãi suất trên thị trường tiền tệ có ảnh hưởng tác động lớn đến việc phát hành và mua và bán sàn chứng khoán trên thị trường vốn. Nếu lãi suất vay của những ngân hàng trả cho người tiết kiệm ngân sách và chi phí cao, điều này sẽ khiến cho người tiết kiệm ngân sách và chi phí thích gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất vay và rủi ro đáng tiếc thấp hơn so với việc góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán. Mặt khác, những đổi khác về Chi tiêu và lãi suất vay trên thị trường tiền tệ thường kéo theo những biến hóa trực tiếp trên thị trường vốn như quan hệ cung và cầu và giá của CP và trái phiếu .Chẳng hạn như, 1 số ít sàn chứng khoán dài hạn có lãi suất vay thả nổi, địa thế căn cứ để kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay là lãi suất vay tiền gửi thời gian ngắn của ngân hàng. Hay khi định giá của CP hay trái phiếu tại một thời gian bất kể nào đó trên thị trường, người ta phải tìm hiểu thêm lãi suất vay của ngân hàng được hình thành trên thị trường tiền tệ .

Giữa lãi suất thị trường và giá của trái phiếu có mối quan hệ tỷ lệ nghịch

Khi lãi suất vay của ngân hàng tăng cao hơn lãi suất vay trái phiếu, trái phiếu sẽ sụt giá và tình hình ngược lại khi lãi suất vay ngân hàng hạ xuống hơn lãi trái phiếu .trái lại, những đổi khác về chỉ số giá CP của thị trường vốn cũng phản ảnh những hiện tượng kỳ lạ tốt hay xấu, đã đang hoặc sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đối với thị trường vốn, việc duy trì một lãi suất vay không thay đổi không thăng trầm quá đáng là thiết yếu cho sự không thay đổi của thị trường .Trên thực tiễn, những hoạt động giải trí của thị trường tiền tệ và thị trường vốn được thực thi đồng nhất xen lẫn nhau, ảnh hưởng tác động và chịu sự tác động ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu tổ chức hoàn hảo của một thị trường tài chính .

Căn cứ để phân định thị trường

Việc phân định thị trường tài chính thành 2 bộ phận là thị trường tiền tệ và thị trường vốn chỉ là giải pháp để tạo thuận tiện cho quy trình nghiên cứu và điều tra từng loại thị trường. Trên trong thực tiễn, không phải thuận tiện hoàn toàn có thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường tiền tệ và đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường vốn .Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến hóa về Chi tiêu, lãi suất vay trên thị trường tiền tệ thường kéo theo những đổi khác trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, những biến hóa về chỉ số sàn chứng khoán hoặc trị giá CP của thị trường vốn cũng phản ảnh những hiện tượng kỳ lạ tốt xấu đã đang và sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Các chủ trương của Nhà nước như chủ trương lãi suất vay, tiền tệ với mục tiêu tăng trưởng thị trường tiền tệ đồng thời cũng là những yếu tố ngăn cản khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của thị trường vốn. Xét trong tương lai, xuất phát từ những yên cầu trong thực tiễn, không hề sống sót một thị trường tiền tệ thuần tuý cũng như không hề tồn tài một thị trường vốn thuần tuý mà phải sống sót một thị trường tài chính gồm có cả thị trường vốn và thị trường tiền tệ hỗn hợp .

Do đó, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp cần phải thường xuyên chú ý nắm bắt các yếu tố xung quanh thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Hy vọng với những chia sẻ này, các anh/chị chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết hơn về thị trường tài chính và các kiến thức thực tiễn về tài chính doanh nghiệp thời kỳ 4.0 trong khóa đào tạo: Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp vừa và lớn để hiểu chi tiết hơn về mối quan hệ đặc biệt của thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *