toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(2). Phân lân bao gồm hàm lượng photpho những nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

Bạn đang xem: Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ tạo cho đất chua.

(6). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi bình thường là phân NPK.

(8). Amophot là láo hợp những muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


*

Đáp án C

+ Độ bổ dưỡng của phân kali được nhận xét bằng hàm lượng phần trăm của K2O trong phân.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) và ion amoni ( NH 4 - ).

+ Amophot là láo hợp các muối(NH4)2HPO4 với NH4H2PO4(1). Độ bồi bổ của phân kali được reviews bằng hàm lượng xác suất của kali vào phân.

(3). Nguyên vật liệu để cung cấp phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(5). Thành phần bao gồm của phân lạm nung rã là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(7). Phân lân hỗ trợ nitơ hóa hợp mang đến cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) với ion amoni ( NH 4 + ).


Đáp án C

+ Độ bồi bổ của phân kali được reviews bằng hàm lượng tỷ lệ của K2O trong phân.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp mang đến cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 - ) cùng ion amoni ( NH 4 + ).

+ Amophot là hỗn hợp những muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.


Cho những phát biểu sau:

(2). Phân lân bao gồm hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(4). Bón các phân đạm amoni sẽ khiến cho đất chua.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi phổ biến là phân NPK.

(8). Amophot là hỗn hợp những muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Industrial Park Là Gì ? Các Loại Hình Khu Công Nghiệp

Số tuyên bố đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7


Đáp án C

+ Độ bồi bổ của phân kali được reviews bằng hàm lượng xác suất của K2O vào phân.

+ Phân đạm cung ứng nitơ hóa hợp mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat ( N O 3 - ) và ion amoni ( N H 4 - ).

+ Amophot là lếu hợp các muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4


(1). Phân urê gồm công thức là (NH4)2CO3.

(3). Nitrophotka là láo lếu hợp các muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3.

(5). Thành phần chủ yếu của supephotphat đối kháng gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 với CaSO4.


(a) Phân lân cung ứng nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3­-) cùng ion amoni (NH4+).

(c) Trong chống thí nghiệm, N2 được điều chế bằng phương pháp đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

(e ) Phân ure có công thức là (NH4)2CO3.


(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(e) K+, HPO32-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

Số hàng gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:


Hãy cho biết thêm số oxi hóa của N cùng P trong các phân tử với ion sau đây:

NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Số thoái hóa của N vào NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 thứu tự là : -3 , -3 , +3 , +5 , -3 .

Số oxi hóa của p trong P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2. Thứu tự là : +3 , +5 , +5 , +5.


Hãy cho biết số thoái hóa của N cùng P trong những phân tử với ion tiếp sau đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Cho dung dịch có chứa các ion: N a + , N H 4 + , C O 3 2 - , p. O 4 3 - , N O 3 - , S O 4 2 - . Cần sử dụng hóa hóa học nào để loại được rất nhiều anion nhất?

A. BaCl2

B. MgCl2.

C. Ba(NO3)2.

D. NaOH.


Có 12 ion : NH 4 + , Al 3 + , Ag + , ba 2 + , Mg 2 + , SO 4 2 - , teo 3 2 - , NO 3 - , Cl - , Br - , PO 4 3 - nằm trong 3 dung dịch loãng X, Y, Z ; mỗi dung dịch chứa 2 cation, 2 anion không trùng lập. Dung dịch X rất có thể chứa những ion là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *