C H U Y Ê N Đ Ề M Ô N T O Á NT U Y Ể N S I N H 1 0vectorstock.com/28062405Ths Nguyễn Thanh TúeBook CollectionDẠY KÈM QUY NHƠN EBOOKPHÁT TRIỂN NỘI DUNG“Phương trình nghiệm nguyên” thi họcsinh giỏi toán THCS và vào lớp 10 -Vũ Hữu BìnhWORD VERSION | 2020 EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAILTAILIEUCHUANTHAMKHAO
GMAIL.COMTài liệu chuẩn tham khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Thanh TúĐơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :Nguyen Thanh Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594


Page 52 and 53:

51Xét x 13 33 3 2 2 thì: y x 2x

Page 54 and 55:

532 2 2(y 1) y 25 y y 12 0y

Page 56 and 57:

55Vì x ≥ y ≥ z nên 3x x y

Page 58 and 59:

57y 1 0 2+ Trường hợp 3: (x

Page 60 and 61:

59Vì x, y ∈ nên ta xét các tr

Page 62 and 63:

614Ta có a 0,1 mod 8 với mọi s

Page 64 and 65:

63Thì ta cũng có: x y 3 2 4444

Page 66 and 67:

65Với a = 2 ta có:Với a = 4 ta

Page 68 and 69:

672x 2 4y 2 28 17 x 4 y 4 14y

Page 70 and 71:

69Do đó x xy 1 4 xy 1 y

Page 72 and 73:

71x yCâu 9. Tìm tất cả các s

Page 74 and 75:

73Kết luận (x, y) = (-1, 1); (-

Page 76 and 77:

75Xét y = 0 thì2 2y 1: 2 x x

Page 78 and 79:

77Bài 9. Giải phương trình ng

Page 80 and 81:

79b. Xét x = 0 được x = 2x =

Page 82 and 83:

81Bài 6. a. x 3 + y 3 + xy + x 2 y

Page 84 and 85:

83Để phương trình có nghiệ

Page 86 and 87:

85( Ta có phân tích như sau :X

Page 88 and 89:

8723y 50y 207 0 2 7 y 93Do y n

Page 90 and 91:

89thật kì diệu: Bất cứ đ


show all
More magazines by this user
*

*

*

*

*

Similar magazines
× Inappropriate
Loading...

Bạn đang xem: Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải vũ hữu bình


Close Flag as Inappropriate
× Inappropriate
You have already flagged this document.

Xem thêm: Hệ Thống Mrt Singapore Là Gì ? Cách Đi Tàu Điện Ngầm Ở Singapore Dễ Dàng

Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.
× Mail this publication

Loading...


Close
× Embed

Loading...


Close
Delete template?
Are you sure you want to delete your template?
Cancel Delete
× For this magazine there is no download available

Magazine: Phương trình nghiệm nguyên” thi học sinh giỏi toán THCS và vào lớp 10 - Vũ Hữu Bình


Close
× Save as template?
Title
Description
no error
Cancel Overwrite Save
Don"t wait! Try kulturbench.com. Start using kulturbench.com now!

products


Resources


Company


Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Imprint
*
Change language
Made with love in Switzerland
× Choose your language

Main languages


Further languages


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *