Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Police officer là gì

plural policemen us/pəˈlis·mən/ policewomen us/pəˈlisˌwɪm·ən/ (male policeman, us/pəˈlis·mən/); (female policewoman, us/pəˈlisˌwʊm·ən/)
We cannot think of the fleeing felon rule as the sản phẩm of a rational agreement for mutual benefit between police officer and fleeing suspect.
Some offences, such as resisting arrest, occur only in the presence of a police officer which ensures a 100% clearance rate.
Disclosure must be to lớn an appropriate person, such as a senior colleague or police officer, và not lớn the press.
Apart from nouns with natural gender lượt thích "husband" & "wife", it is best khổng lồ use forms lượt thích "police officer" (rather than "policeman") & "flight attendant" (rather than "stewardess").
The now-cut meat was turned over lớn yet another two accomplices, a tiler và the second police officer, who used a second lorry khổng lồ distribute it.
To be sure, both are free of blame, but only one of them (the police officer) is justified, whereas the other (the victim) is merely excused.
Under police discipline rules, a disciplinary hearing cannot proceed when a police officer retires before the hearing takes place.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Punya Anak, Asmirandah Tak Bersahabat Lagi Dengan High Heels

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *