Eating too many highly-processed foods could significantly increase the risk of cancer, a major study suggests. The research on more than 100,000 adults found that every 10 per cent increase in consumption of ready meals, sugary cereals and salty snacks is linked to a 12 per cent rise in cancer risks. Such foods now make up more than half the British diet, on average, separate data shows - the highest proportion across European nations.

Bạn đang xem: Processed food là gì


*

Một nghiên cứu rộng lớn cho thấy ăn quá nhiều thực phẩm chế biến kỹ có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư rất nhiều. Nghiên cứu trên 100.000 người lớn này nhận thấy cứ tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, ngũ cốc có đường và đồ ăn vặt vị mặn nhiều hơn 10% thì nguy cơ ung thư tăng lên đến 12%. Dữ liệu riêng cho thấy trung bình, hiện nay các loại thực phẩm ấy chiếm hơn phân nửa thức ăn thường ăn của dân Anh, tỷ lệ cao nhất trong các quốc gia Châu Âu.

Xem thêm:


The study warned that the “rapidly increasing” consumption of heavily processed foods seen in recent years could drive an increasing burden of cancer in coming decades. Scientists raised fears that the additives used to produce such foods could increase the risk of cancer. They urged consumers to try to eat more fresh or minimally processed foods as a “precautionary” principle. However, the research was observational - meaning it could not demonstrate whether it was the type of food itself that caused the increased risk of cancer.
Nghiên cứu này cảnh báo rằng việc tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn “tăng nhanh” trong những năm gần đây có thể làm tăng gánh nặng ung thư ngày càng nhiều trong mấy chục năm tới. Các nhà khoa học nêu lên lo ngại các chất phụ gia dùng sản xuất loại thực phẩm ấy có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư. Họ kêu gọi người tiêu dùng cố gắng ăn nhiều thực phẩm tươi hoặc thực phẩm chế biến hơn, như một nguyên tắc "phòng ngừa" ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ mang tính chất quan sát - nghĩa là nó không thể chứng minh được có phải chính loại thực phẩm này đã làm tăng nguy cơ bị ung thư không.
Experts said those eating a diet heavy in convenience foods, and other “ultra-processed” snacks such as fizzy drinks and crisps were also far more likely to be overweight - which is already known to increase the risk of at least 11 types of cancer. The study by the Sorbonne in Paris and the University of Sao Paulo was based on 104,980 healthy French adults, measuring their intake of 3,300 different food items. Foods were grouped according to degree of processing and tracked for an average of five years.
Các chuyên gia nói rằng những người ăn nhiều loại thực phẩm chế biến, và các đồ ăn vặt “siêu chế biến” khác như thức uống có ga và khoai tây chiên cũng thường hay bị thừa cân – đã biết là làm tăng nguy cơ ít nhất 11 loại ung thư. Nghiên cứu của Sorbonne ở Paris và Đại học Sao Paulo dựa trên 104.980 người Pháp trưởng thành khỏe mạnh, nhằm đo khả năng hấp thu 3.300 món ăn khác nhau của họ. Thực phẩm được phân nhóm theo mức độ chế biến và trung bình theo dõi trong suốt 5 năm.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *