Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Quadruple là gì

Thus, given the coordinate tuple of a textual object, one knows its type immediately from its length; word objects, for example, always correspond khổng lồ quadruples, và sentences lớn triples.
His assessment would be quadrupled, but the actual amount he would have sầu khổng lồ pay would remain the same.
However, the number of prescriptions for lotions to lớn treat infestation quadrupled between 1991 and 1996 from 583,000 to lớn 2,161,000.
The penalty for continuing offences is raised from £5 to £20 for each day, and similarly the penalty for obstructing an inspector is quadrupled from £5 to £20.
Secondly, the price of oil quadrupled between 1973 & 1974, from roughly $2½ a barrel to $10½ a barrel, which affected world trade by slowing it down.
The gross extra cost of doubling & quadrupling the retirement pension age addition would be £28 million & £84 million respectively.
The usually quoted cost of £1 billion must be more than quadrupled to lớn £4·5 billion when the coal penny is taken into lớn account.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *