Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Same là gì

Same means that two or more things are exactly lượt thích one another. We can use same as an adjective before a noun or as a pronoun. When we use same lớn compare people or things, we must use it with the: …
Same means that two or more things are exactly like one another. We can use same as an adjective sầu before a noun or as a pronoun. When we use same to lớn compare people or things, we must use it with the: …
Same means that two or more things are exactly like one another. We can use same as an adjective sầu before a noun or as a pronoun. When we use same to compare people or things, we must use it with the: …
The cooling paradigm also permitted rapid reversal & repeated demonstration of deficits in the same testing session.
One can argue that if a numerical scheme works well, then its numerical dissipation must have sầu the same qualitative properties as the physical dissipation.
From this point on, the steps of the calculation are the same as for the propagation of an ordinary shock wave.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *