1. Sơ đồ bốn duy các thì trong giờ Anh2. Tổng hợp những thì trong tiếng Anh2.1. Present simple (Thì hiện tại đơn)2.2. Present continuous tense (Thì lúc này tiếp diễn)2.3. Present perfect tense (Thì lúc này hoàn thành)2.4. Present perfect continuous tense (Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn)2.5. Past simple tense (Thì vượt khứ đơn)2.6. Past continuous tense (Thì vượt khứ tiếp diễn)2.7. Past perfect tense (Thì vượt khứ hoàn thành)2.8. Past perfect continuous tense (Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn)2.9. Simple future tense (Thì sau này đơn)2.10. Future continuous tense (Thì tương lai tiếp diễn)2.11. Future perfect tense (Thì tương lai hoàn thành)2.12. Future perfect continuous tense (Thì tương lai kết thúc tiếp diễn)3. Bài tập trắc nghiệm4. Đáp án
Tiếng Anh có bao nhiêu thì? Làm chũm nào để xác minh động từ trong câu theo thì tương ứng? cùng Đọc tài liệu xem lại tổng hợp kỹ năng và kiến thức về những thì trong giờ Anh và một số thắc mắc quen ở trong trong kỳ thi THPT nước nhà năm 2020.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy về các thì trong tiếng anh


Trong giờ Anh, ta có toàn bộ 12 thì cơ bạn dạng theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, vượt khứ cùng Tương lai.

Sơ đồ tư duy những thì trong giờ Anh

*
Với sơ vật dụng trên các em dễ ợt ghi lưu giữ rõ hơn 12 thì và bí quyết của chúng, cùng bài viết liên quan chi tiết về cách dùng cùng dấu hiệu nhận ra của từng thì nhé.

Tổng hợp các thì trong giờ Anh

1. Present simple (Thì hiện tại đơn)

*Công thức với V_ thường: - Câu khẳng định: S + V(s/es) + O- Câu đậy định: S + don't/doesn't + V_inf + O- Câu nghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?*Công thức với V_ tobe:- Câu khẳng định: S + am/is/are + O.- Câu lấp định: S + am/is/are not + O.- Câu nghi vấn: Am/is/are + S + O?*Dùng để:- miêu tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.- mô tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi tái diễn ở hiện nay tại.- biểu đạt một kế hoạch trình, chương trình, một thời gian biểu.*Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn: trong câu thường sẽ có những từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

2. Present continuous tense (Thì bây giờ tiếp diễn)


*Công thức:- Câu khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …- Câu che định: S + am/is/are not + V_ing + …- Câu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?*Dùng để:- biểu đạt hành rượu cồn đang xẩy ra và kéo dãn dài ở hiện nay tại.- mô tả dự định, chiến lược sắp xảy ra sau đây đã định trước.- miêu tả sự phàn nàn về việc gì đó, sử dụng với “Always”.- dùng làm cảnh báo, đề xuất và mệnh lệnh.*Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thông thường có những cụm từ chỉ ít ngày sau sau: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be quiet.…

3. Present perfect tense (Thì hiện tại hoàn thành)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + has/have + V3/ed + O- Câu phủ định: S + has/have not + V3/ed + O- Câu nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?*Dùng để:- biểu đạt 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn đấy ở bây giờ và tương lai.- miêu tả hành động xảy ra và kết quả trong vượt khứ nhưng mà không nói rõ thời gian xảy ra.- diễn tả hành rượu cồn vừa mới xảy ra.
- nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.*Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành: vào câu thông thường có những trường đoản cú sau: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…

4. Present perfect continuous tense (Thì hiện tại dứt tiếp diễn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing- Câu che định: S + has/have not been + V-ing- Câu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?*Dùng để:- diễn tả hành động xảy ra ra mắt liên tục trong thừa khứ, tiếp tục kéo dãn đến hiện tại.- mô tả hành rượu cồn vừa kết thúc, mục đích nêu công dụng của hành động.

Xem thêm: What Makes The Shirasaya Different From The Shikomizue? 3 Facts About The Shikomizue

*Dấu hiệu thừa nhận biết thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn: trong câu thường có những từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

5. Past simple tense (Thì thừa khứ đơn)

*Công thức với V_ thường: - Câu khẳng định: S + V2/ed + O- Câu phủ định: S + did not + V_inf + O- Câu nghi vấn:Did + S + V_inf + O ?*Công thức cùng với V_ tobe:- Câu khẳng định: S + was/were + O
- Câu đậy định: S + were/was not + O- Câu nghi vấn:Was/were + S + O?*Dùng để:- diễn tả một hành vi đã xảy ra và đã dứt tại thời điểm trong quá khứ.- miêu tả những hành vi xảy ra thường xuyên tại thời vào điểm thừa khứ.Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong vượt khứ*Dấu hiệu nhận thấy quá khứ đơn: Các tự thường xuất hiện trong câu: yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

6. Past continuous tense (Thì thừa khứ tiếp diễn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O- Câu bao phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O- Câu nghi vấn:Were/was+S+ V_ing + O?*Dùng để:Để diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.- mô tả một hành vi đang xẩy ra trong quá khứ thì tất cả một hành động khác xen vào.- diễn tả những hành động xảy ra tuy vậy song với nhau.*Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ tiếp diễn: Trong câu tất cả trạng từ thời gian trong vượt khứ với thời khắc xác định.Ví dụ: At/At this time + thời hạn quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm thừa khứ, in the past,…

7. Past perfect tense (Thì quá khứ hoàn thành)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O- Câu bao phủ định: S + had + not + V3/ed + O- Câu nghi vấn:Had + S + V3/ed + O?*Dùng để:- diễn đạt hành đụng đã chấm dứt trước một thời điểm trong thừa khứ- miêu tả một hành động đã xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ. Hành vi xảy ra trước sử dụng quá khứ kết thúc – xẩy ra sau sử dụng quá khứ đơn*Dấu hiệu nhận thấy thì vượt khứ hoàn thành: trong câu thường xuyên xuất hiện các từ: By the time, prior to lớn that time, before, after, as soon as, until then,…

8. Past perfect continuous tense (Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O- Câu bao phủ định: S + had + not + been + V_ing + O- Câu nghi vấn:Had + S + been + V_ing + O? ​*Dùng để:- biểu đạt một hành vi xảy ra thường xuyên trước một hành vi khác trong thừa khứ.- biểu đạt một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 thời điểm được xác minh trong vượt khứ.
*Dấu hiệu nhận biết thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn: Trong câu thường xuyên chứa các từ như: Until then, by the time, prior lớn that time, before, after…

9. Simple future tense (Thì sau này đơn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O- Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O- Câu nghi vấn:Shall/will+S + V(infinitive) + O?*Dùng để:- mô tả một dự đoán không tồn tại căn cứ xác định.- mô tả dự định bỗng dưng xuất xảy ra ngay trong lúc nói.- diễn đạt lời ngỏ ý, hứa hẹn hẹn, đề nghị, bắt nạt dọa.*Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai đơn: trong câu thường xuyên có những từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…

10. Future continuous tense (Thì sau này tiếp diễn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing- Câu bao phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing- Câu nghi vấn:Will/shall + S + be + V-ing?*Dùng để:- biểu đạt về một hành động xảy ra về sau tại thời điểm xác định.- biểu đạt về một hành động đang xảy ra sau đây thì có hành vi khác chen vào.
*Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai tiếp diễn: trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, và soon,…

11. Future perfect tense (Thì tương lai trả thành)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed- Câu che định: S + shall/will not + have + V3/ed- Câu nghi vấn: Shall/Will + S + have + V3/ed?*Dùng để:- mô tả về một hành động kết thúc trước 1 thời điểm xác minh trong tương lai.- diễn đạt về một hành động xong xuôi trước một hành vi khác trong tương lai.*Dấu hiệu nhận ra thì tương lai trả thành: thường xuất hiện thêm với cụm: by/by the time/by the over of + thời hạn trong tương lai,…

12. Future perfect continuous tense (Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn)

*Công thức:- Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O- Câu bao phủ định: S + shall/will not + have + been + V-ing- Câu nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?*Dùng để:- miêu tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến 1 thời điểm cho trước vào tương lai.
*Dấu hiệu nhận ra thì tương lai chấm dứt tiếp diễn: Có đựng For + khoảng thời hạn + by/before + mốc thời hạn trong tương lai: by then, by the time,…Vậy là Đọc tài Liệu đang hệ thống xong xuôi các thì trong tiếng Anh mà các em được học tập trong chương trình, test vận dụng những kiến thức trên giải các bài tập trắc nghiệm về thì sau nhé:

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh về các thì trong câu

1. I _______my homewok as soon as Lan goes here.A. Will finishB. Will be finishingC. FinishD. Will have finished2. Ask her lớn come ad see me when she _______ her work.A. FinishB. Has finishedC. FinishedD. Finishing3. After you finish your work, you _______ a break.A. Should takeB. Have takenC. Might have takenD. Takes4. Oil _______ if you pour it on waterA. FloatedB. FloatsC. Will be floatedD. Float5. When he returned home, he found the door _______ .A. UnlockingB. UnlockedC. Lớn be unlocked
D. Have unlocked6. That dancing club _______ north of the cityA. LaysB. LiesC. LocatesD. Lain7. Almost everyone _______ for trang chủ by the time we arrived.A. LeaveB. LeftC. LeavesD. Had left8. By the age of 25, he _______ two famous novels.A. WroteB. WritesC. Has writtenD. Had written9. While her husband was in the army, Janet _______ lớn him twice a week.A. Was writingB. WroteC. Was writtenD. Had written10. I couldn't cut the grass because the machine_______ a few days previously.A. Broken downB. Has been brokenC. Had broken downD. Breaks down11. We _______ English this time last week.A. LearnedB. Were learningC. Have learnedD. Had learned12. Is it raining? - No, it isn't but the ground is wet. It _______A. RainedB. Had rainedC. Has rainedD. Has been raining13. Her family _______ to lớn America before 1975.A. Went
B. Have goneC. Had goneD. Would go14. When I arrived at the party, Martha _______ trang chủ already.A. WentB. Have goneC. Had goneD. Would go15. Henry _______ for 10 years when he finally gave it up.A. Has smokedB. Has been smokingC. Had smokedD. Had been smoking'16. Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shinning but the ground was very wet. It _______A. RainedB. Has been rainingC. Had rainedD. Had been raining17. We _______ our examination next month.A. HaveB. Shall haveC. Will have hadD. Will be having18. Look that those đen clouds! It _______A. Is going khổng lồ rainB. Will rainC. Would rainD. Can rain19. We _______ English this time next Monday.A. LearnB. Will learnC. Are learningD. Will be learning20. We _______ this course before the final examination.A. Are going khổng lồ finishB. Have finished
C. Will finishD. Will have finished21. The wedding party _______ held at the Rex Hotel.A. IsB. Is beingC. Will beD. Is going lớn be22. How many languages_____ John speak?A. DoB. DoesC. DidD. Will23. Hurry! The train _______ I don't want khổng lồ miss it.A. ComesB. Is comingC. CameD. Has come24. Angelina Jolie is a famous actress. She _______ in several film.A. AppearsB. Is appearingC. AppearedD. Has appeared25. I saw Maggie at the party. She _______ in several film.A. WearsB. WoreC. Was wearingD. Has worn26. What time _______ the next train leave?A. DoesB. WillC. ShallD. Would27. Monica _______ with her sister at the moment until she finds a flat.A. StaysB. Is stayingC. Will stayD. Is going to stay28. After I _______ lunch, I looked for my bag.A. HadB. Had hadC. Have hasD. Have had29. By the end of next year, George _______ English for 2 years.
A. Will have learnedB. Will learnC. Has leanedD. Would learn30. The man got out of the car,_______ round to lớn the back and opened the boot.A. WalkingB. WalkedC. WalksD. Walk31. For several years his ambition _______ to lớn be a pilot.A. IsB. Has beenC. WasD. Had been32. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.A. Was goingB. WentC. Has goneD. Did go33. He will take the dog out for a walk as soon as he _______ dinner.A. FinishB. FinishesC. Will finishD. Shall have finished34. Before you asked, the letter _______A. Was writtenB. Had been writtenC. Had writtenD. Has been written35. She _______ English at RMIT these days.A. StudiesB. Is studyingC. Will studyD. Is gong to lớn study36. She's at her best when she _______ big decisions.A. Is makingB. MakesC. Had madeD. Will make37. We _______ next vacation in London.
A. SpendB. Are spendingC. Will spendD. Are going lớn spend38. Robert _______ tomorrow morning on the 10:30 train.A. ArrivedB. Is arrivingC. Has arrivedD. Would arrive39. Look! The bus _______A. LeftB. Has leftC. LeavesD. Is leaving40. Mike _______ one hour ago.A. PhonedB. Was phoningC. Had phonedD. Has phoned

Đáp án

CâuĐ/ACâuĐ/ACâuĐ/ACâuĐ/A1D11B21C31B2B12B22B32B3B13B23B33B4D14B24D34B5C15B25C35B6A16A26A36A7B17B27B37B8B18B28B38B9B19D29A39D10C20A30B40A
Trên đấy là tổng hợp các thì trong giờ Anh mà các em đã có học trong lịch trình cùng một số bài tập liên quan, ao ước rằng với kỹ năng này những em sẽ ôn luyện mang lại kì thi THPTQG giỏi nhất.Đừng quên xem thêm các đề thi demo THPT nước nhà 2020 môn Anh nữa nhé!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *