staple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staple.

Bạn đang xem: Staple là gì


Từ điển Anh Việt

staple

/"steipl/

* danh từ

đinh kẹp, má kẹp (hình chữ U); dây thép rập sách

ống bọc lưỡi gà (ở kèn ôboa...)

* ngoại động từ

đóng bằng đinh kẹp; đóng (sách) bằng dây thép rập

* danh từ

sản phẩm chủ yếu

nguyên vật liệu, vật liệu chưa chế biến

yếu tố chủ yếu

the staple of conversation: chủ đề câu chuyện

sợi, phẩm chất sợi (bông, len, gai)

cotton of short staple: bông sợi ngắn

* ngoại động từ

lựa theo sợi, phân loại theo sợi (bông, len, gai...)

* tính từ

chính, chủ yếu

staple commodities: hàng hoá chủ yếu

staple food: lương thực chủ yếu

staple industries: những ngành công nghiệp chủ yếu


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

staple

* kinh tế

cài bằng ghim cài giấy

cái cài giấy

chủ yếu

cơ bản

danh sản (của một vùng...)

đinh kẹp giấy hình chữ U

đinh kẹp sách

đóng (nhiều tờ giấy lại) bằng đinh kẹp

ghim cặp giấy

mặt hàng chính (của một cửa hiệu)

mặt hàng có bán đều

nguyên liệu

nguyên liệu chính

sản phẩm chính

sản phẩm chủ yếu

sự khâu bằng vòng sắt

thổ sản

* kỹ thuật

bột

cái kẹp

đinh đĩa

đinh đỉa

đinh kẹp

đinh móc

khung gối tựa

nguyên liệu

má kẹp

móc

móc cài

quai

tay cửa

vòng

yếm khóa

cơ khí & công trình:

đinh đóng sách (hình chữ U)

sản phẩm chủ yếu

vấu tai

hóa học & vật liệu:

sản phẩm chính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm:


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *