đa phần các bạn luôn luôn “toát mồ hôi hột” mỗi một khi “chinh chiến” task 1 vị chưa rèn luyện nhiều cách thức biểu đạt khác biệt lúc trình bày triệu chứng “tăng”, “giảm” bên trên biểu đồ, dẫn đến biện pháp viết lủng củng với lặp từ bỏ.

Bạn đang xem: Steadily là gì

Trong nội dung bài viết này, kulturbench.com vẫn share cùng với chúng ta một vài phương pháp mô tả khác biệt nhằm thuận lợi thừa “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng động từ

Động từ bỏ không có trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân các cồn từ này chỉ đối chọi thuần biểu đạt nghĩa “giảm”, bọn chúng phải đi thuộc các trạng tự nhằm nhấn mạnh vấn đề tâm lý. Các trạng tự nhưng bạn nên sử dụng kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động trường đoản cú gồm trạng thái: Các cồn trường đoản cú này cũng có nghĩa “giảm” mà lại phiên bản thân nó vẫn khái quát nghĩa nhấn mạnh vấn đề hơn, chúng ta ko đề nghị thực hiện kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng những đụng từ nhằm diễn đạt, bạn có thể sử dụng những danh trường đoản cú kèm theo cùng với một số trong những tính tự để diễn đạt một phương pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số giải pháp diễn đạt khác

– The price sank lớn new low point

– The price went into lớn không tính phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went back lớn the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương từ bỏ điều đó, khi miêu tả sự tăng thêm của bảng biểu đồ vật, chúng ta cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng rượu cồn từ

Verb không có trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.

Xem thêm:

Bản thân những cồn trường đoản cú này chỉ 1-1 thuần mô tả nghĩa “tăng”, yêu cầu đi cùng những trạng trường đoản cú để nhấn mạnh vấn đề tâm trạng. Các trạng trường đoản cú bắt buộc áp dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các đụng từ bỏ này cũng sở hữu nghĩa “tăng” tuy nhiên phiên bản thân nó đã bao gồm nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ đi kèm theo với một số trong những tính tự nhằm diễn tả một cách nhiều mẫu mã hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số biện pháp diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (vội 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *